Dokumenty

1.  Statuty

2.  Program Wychowawczo – Profilaktyczny

3.  Szkolny Zestaw Podręczników

Szkolny Zestaw Podręczników 2021-2022

4.  Szkolny Zestaw Programów Nauczania

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA 21-22

5. Informacja dyrektora o stanie dostępności

Deklaracja dostępności

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 2021

6 .  PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE

Procedura postępowania w przypadku wystawienia rocznej oceny klasyfikacyjnej niezgodnie z przepisami prawa

Procedura udostępniania dokumentacji nauczania

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

REGULAMIN PRZYZNAWANIA TYTUŁU ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIASKU

Procedura przeniesienia ucznia do równoległej klasy w Szkole Podstawowej w Piasku w ZSP w Piasku

Procedura skarg i wniosków

Procedury obowiązujące w szkole dotyczące zachowania się uczniów.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI SAMOWOLNEGO OPUSZCZENIA SZKOŁY PRZEZ UCZNIA

Podstawa programowa

7.  COVID – 19 – dokumenty związane z czasem pandemii

Rok szkolny 2021 – 2022

I. Procedury i regulaminy

Regulamin zdalnego nauczania – zmiany na dzień 16.12. 2021 r.

Procedury bezpieczeństwa na terenie ZSP w Piasku w okresie pandemii obowiązujące od 01.09. 21

II. Zarządzenia dyrektora

23 – nauczanie zdalne – zarządzenie z dnia 15 grudnia 2021 r.

22 – zawieszenie zajęć – zarządzenie z dnia 14 grudnia 2021 r.

21 – nauka zdalna – zarządzenie z dnia 13 grudnia 2021 r.

20-zawieszenie zajęć gr5 – zarządzenie z dnia 30 listopada 2021 r.

19-zawieszenie zajęć  – zarządzenie z dnia 25.11. 2021 r.
18 – zawieszenie zajęć – zarządzenie z dnia 25 listopada  2021 r.

Rok szkolny 2020 – 2021

I. Procedury, regulaminy

Procedury na egzamin ósmoklasisty 2021

Procedura bezpieczeństwa na terenie ZSP w Piasku w okresie pandemii – aktualizacja na dzień 18 stycznia 2021 r.

REGULAMIN NAUKI ZDALNEJ-26.10.2020

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piasku w okresie pandemii COVID – 19 obowiązująca od 1 wrzesnia 2020 r.

II. Zarządzenia dyrektora

Zarządzenie dyrektora – nauka zdalna 19 – 23.10. 2020r.

Zarządzenie dyrektora nauczanie zdalne 9.10. 2020 r.

Zarządzenie dyrektora nauczanie zdalne 12 – 16. 10. 2020r.

Zarządzenie dyrektora- nauczanie zdalne wszystkich klas13.10. – 16.10.

Rok szkolny 2019 – 2020

I. Procedury bezpieczeństwa z dnia  3 czerwca 2020r.
( 1A – szkoła, 1B – przedszkole, 2. postępowanie na wypadek podejrzenia choroby, 3 zgody rodziców, 5, procedura  – biblioteka )

  1. 1A Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piasku – SP w trakcie prowadzonych zajęć –  z dnia 3 czerwca 2020r.
  2. 1B Przedszkole Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania COVID-19 wśród dzieci, rodziców i pracowników przedszkola w trakcie prowadzonych w przedszkolu zajęć – z dnia 3 czerwca 2020 r.
  3. 2 Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej COVID-19 – z dnia 3 czerwca 2020 r.
  4.  Procedury 1A  szkoła – Załącznik 3 ZGODA RODZICÓW
  5. Procedury 1B Przedszkole – Załącznik 3. ZGODA RODZICÓW
  6. Procedury biblioteka – załacznik nr 5 – z dnia 3 czerwca 2020 r.

II.  Egzamin ósmoklasisty
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej w Piasku w ZSP w Piasku na czas egzaminu ósmoklasisty – z dnia 1 czerwca 2020 r.

III. Zarządzenia dyrektora

Szkoła z klasą!

Font Resize
Kontrast