Informacje – szkoła

Bezpieczne ferie – informacje dla rodziców KO    w Katowicach

Dopalacze – jeśli szukasz pomocy zadzwoń

Dni dodatkowo wolne w roku szkolnym  2018-2019 

15. 10. 2018 ( poniedziałek )

2.11.2018 r. (piątek)

15, 16, 17 kwietnia- egzaminy ósmoklasistów (poniedziałek, wtorek, środa )

do odpracowania za zgodą Burmistrza Pszczyny – 02. 05. 2019r. w dniu 25. 05. 2019r. (sobota)

 

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 3 września 2018 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 24 grudnia 2018 r. – 1 stycznia 2019 r.
3. Ferie zimowe 11 – 24 lutego 2019 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r
5 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21 czerwca 2019 r.
 6. Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

Bal przebierańców w szkole – 25.02.2018 r.

Konferencje klasyfikacyjne w roku szkolnym 2018/2019

Po I semestrze – 15. 01. 2019 r.
Po II semestrze – roczna i końcowa – 14.  06. 2019 r.

Podstawa programowa z 17 czerwca 2016 r.

Podstawa programowa 14 lutego 2017

Zebrania z rodzicami 

Lp. Rodzaj spotkania Klasa Termin
1 zebranie ogólne I-VIII 18 września 2018
2 wywiadówka śródroczna I-VIII 21 listopada 2018
3 wywiadówka po I semestrze I-VIII 23 stycznia 2019
4 wywiadówka tylko dla Rodziców klas VIII VIII 27 marca 2019
5 konsultacje dla rodziców I – VII 22 maja 2019

Szkoła z klasą!