Informacje – szkoła

Zestawienie godzin dostępności nauczycieli w naszej placówce

LINK do tabeli

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

http://zsp10.pless.pl/2022/08/uroczyste-rozpoczecie-roku-szkolnego-2022-2023/

INFORMACJE O REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

http://zsp10.pless.pl/2022/04/rekrutacja-do-szkol-ponadpodstawowych/

ODDZIAŁY PRZYGOTOWAWCZE

dla dzieci z Ukrainy
http://zsp10.pless.pl/2022/03/oddzialy-przygotowawcze-dla-uczniow-z-ukrainy/

REKRUTACJA DO KLAS I

ZAPISY DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH w GMINIE PSZCZYNA http://zsp10.pless.pl/2022/03/zapisy-dzieci-z-obwodu-rekrutacja-dzieci-spoza-obwodu-do-i-klasy/

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022-2023

1 września 2022 r. –
Rozpoczęcie roku szkolnego

23  grudnia 2022 – 1 stycznia 2023 r.
Zimowa przerwa świąteczna

16 – 29 stycznia 2023 r.
Ferie zimowe

6 – 11 kwietnia 2023  r.
Wiosenna przerwa świąteczna

                                      23, 24, 25 maja 2023 r.
                                        Egzamin ósmoklasisty

                                            24 czerwca 2023 r.
                                    zakończenie zajęć dydaktycznych

25 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.
Ferie letnie

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym  2022-2023

31 października 2022 r.
2 maja 2023 r.
22 maja 2023 r.
23, 24, 25 maja 2023 r. – ogólnopolski egzamin po klasie ósmej
9 czerwca 2023 r.

Zebrania klasyfikacyjne rady pedagogicznej w roku szkolnym  2022/2023

Po I semestrze –                                             12. 01. 2023 r.
Po II semestrze – roczna i końcowa – 16.  06. 2023 r.

Spotkania z rodzicami:

Forma spotkań z rodzicami uzależniona jest od stanu epidemiologicznego, mogą być organizowane  stacjonarnie lub on – line, Terminy spotkań będą ustalane przez przez wychowawców klasowych.

Lp.

Rodzaj spotkania

Termin

1

Spotkanie z rodzicami rozpoczynające rok szkolny

19- 21.09. 2022

2

Spotkanie śródroczne

14-16.011. 2022

3

Spotkanie po I semestrze

30 .01-1.02.2023

4

Spotkanie końcoworoczne

8-10.05.2023

W okresie reżimu sanitarnego w związku z pandemią klasowe spotkania z rodzicami planowane są  jako spotkania prowadzone on-line.

Podstawa programowa 14 lutego 2017

Szkoła z klasą!

Font Resize
Kontrast