Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2017 /2018   I sem.

Szkoła z klasą!