Historia szkoły

MISJA NASZEJ SZKOŁY

Szkoła nasza, to szkoła bezpieczna, otwarta dla środowiska, której absolwent zna swoją wartość i potrafi zaprezentować własne umiejętności. Przygotowujemy uczniów do aktywnego                                i odpowiedzialnego działania w swoim życiu.

BUDYNEK SZKOŁY DZISIAJ

Historia szkoły w piasku

W 1765 r. na Śląsku zaczęto wprowadzać obowiązek uczęszczania dzieci do szkoły. Przed zbudowaniem szkoły w Piasku, dzieci uczyły się w szkółkach parafialnych na Starej Wsi i w Studzienicach.
W 1880 r. przystąpiono do budowy pierwszej w Piasku szkoły podstawowej, która była skromnym obiektem. Wymurowano ją z miejscowej cegły, zaś pokrycie dachu sporządzono z łupku. Znajdowały się w niej dwie sale lekcyjne i dwa nauczycielskie mieszkania. Na podwórku były ubikacje szkolne, drewutnia oraz mały chlew dla inwentarza kierownika.

szkoła1

Niebawem na tym budynku Pioskowinie zbudowali niewielką wieżyczkę z sygnaturką. Znajdujący się w niej niewielki dzwon został usunięty przez niemieckiego kierownika szkoły w czasie okupacji hitlerowskiej. Po zakończonej wojnie został odnaleziony i ponownie zawieszony na dawnym miejscu. Tę Katolicką Szkołę Ludową – bo taką nosiła nazwę – w 66% utrzymywała gmina. Pozostałe wydatki pokrywał skarb państwa.

szkoła2

Dziś po tym pierwszym budynku nie ma już śladu. W latach sześćdziesiątych dwudziestego wieku na jego miejscu wzniesiono dom nauczyciela⁸, obecnie przebudowany budynek jest własnością wspólnoty mieszkaniowej.
W 1908 roku związku ze wzrostem liczby uczniów oraz potrzebą znalezienia lokum dla równoległej szkoły ewangelickiej przystąpiono do budowy nowego piętrowego budynku szkolnego. Po upływie niespełna trzech lat oddano go do użytku.
Ewangelicy otrzymali w nim salę lekcyjną na parterze, natomiast katolicy na pierwszym piętrze.

szkoła3

W Piasku funkcjonowały wtedy dwie niezależne od siebie szkoły. W nowym budynku było mieszkanie dla nauczyciela ewangelickiego i dwa pokoje dla pedagogów szkoły katolickiej. Po tej rozbudowie Piasek dysponował w sumie 4 dużymi salami lekcyjnymi o łącznej powierzchni 200 m kw. Tuż przed wybuchem II wojny  światowej przystąpiono do powiększania „nowej” szkoły. Zakończenie tych prac nastąpiło w czasie okupacji.

szkoła4

W latach powojennych prowadzono w niej dalsze modernizacje.
Po II wojnie światowej Piasek szybko się rozrastał. Przybywało dzieci w wieku szkolnym. Początkowo chciano rozbudować istniejący budynek, jednak zdecydowano, że lepiej będzie zbudować nową szkołę.
Nowy budynek /trzeci z kolei/ oddano do użytku 1 września 1968 roku. Jest to  szkoła budowana w ramach projektu tzw. szkół „Tysiąclatek”.  Znajdowało się w niej 6 sal lekcyjnych, 2 pracownie (chemiczno – fizyczna i biologiczna), sala gimnastyczna, świetlica, kuchnia ze stołówką i pomieszczenia zaplecza.

szkoła5

W dotychczasowym budynku szkoły – starym funkcjonowały 2 sale lekcyjne, biblioteka publiczna,  sale przedszkola i mieszkanie służbowe.
1 września 2002 r. połączono administracyjnie szkołę z przedszkolem i zaczął funkcjonować Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piasku.
Nadszedł jednak czas, że i nowy obiekt i stary budynek nie mieścił już wszystkich uczniów.

szkola6

Rozpoczęto więc rozbudowę szkoły. W miejscu boiska asfaltowego dobudowano  w 2002 r. – na parterze  salę do gimnastyki korekcyjnej, szatnie wf i pomieszczenie socjalne oraz na piętrze dwie sale lekcyjne.

Jesienią 2006 roku dwie sale w starym budynku szkoły (budynek nr 2) opuściła biblioteka publiczna, która przeniesiona została do wyremontowanego poddasza w budynku „Kaniówki”. Cały stary budynek zajęło 5 oddziałowe przedszkole, które funkcjonowało w nim do końca listopada 2017 roku.

W styczniu 2009 r. oddano do użytku dwa kolejne pomieszczenia, dobudowane pomiędzy salą gimnastyczną a zachodnim skrzydłem budynku. Obecnie znajdują się tam: na parterze – szatnia, na piętrze –sala lekcyjna.

W listopadzie 2013 r. powstał plac zabaw ( w ramach programu Radosna szkoła), z którego korzystają uczniowie i dzieci przedszkolne.

otwarcie_przedszkola_w_piasku_06_12_2017_f198

W grudniu 2017 r. zakończyła się budowa nowego  przedszkola w Piasku, w którym funkcjonuje siedem przedszkolnych  oddziałów.
W tzw. starym budynku szkolnym (budynek nr 2) trwał generalny remont, którego efektem było oddanie w listopadzie 2019 r.  tylko do użytku uczniów 5 sal lekcyjnych wraz z szatnią.
Równocześnie trwała rozbudowa głównego budynku szkoły, która zakończyła się w lutym 2020 r.  Efektem rozbudowy jest kolejny remont zaplecza kuchennego – dobudowa łącznika pomiędzy przedszkolem i budynkiem szkolnym oraz  dwie sale lekcyjne – na piętrze, nadbudowane nad zapleczem wychowania fizycznego.
W listopadzie 2020 r. szkoła i przedszkole wzbogaciły się o rozbudowany plac zabaw, który powstał w ramach  Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2019.

Szkoła z klasą!

Font Resize
Kontrast