Historia szkoły

MISJA NASZEJ SZKOŁY

Szkoła nasza, to szkoła bezpieczna, otwarta dla środowiska,               której absolwent zna swoją wartość i potrafi zaprezentować własne umiejętności. Przygotowujemy uczniów do aktywnego                                i odpowiedzialnego działania w swoim życiu.

BUDYNEK SZKOŁY DZISIAJ

Historia szkoły w piasku

W 1765 r. na Śląsku zaczęto wprowadzać obowiązek uczęszczania do szkoły. Przed zbudowaniem szkoły w Piasku dzieci uczyły się w szkółkach parafialnych, później na Starej Wsi i w Studzienicach. W 1880 r. przystąpiono do budowy pierwszej w Piasku szkoły podstawowej, która była skromnym obiektem. Wymurowano ją z miejscowej cegły, zaś pokrycie dachu sporządzono z łupku. Znajdowały się w niej dwie sale lekcyjne i dwa nauczycielskie mieszkania. Na podwórku były ubikacje szkolne, drewutnia oraz mały chlew dla inwentarza kierownika.

szkoła1

Niebawem na tym budynku piaskowinie zbudowali niewielką wieżyczkę z sygnaturką. Znajdujący się w niej niewielki dzwon został usunięty przez niemieckiego kierownika szkoły w czasie okupacji hitlerowskiej. Po zakończonej wojnie został odnaleziony i ponownie zawieszony na dawnym miejscu. Tę katolicką Szkołę Ludową – bo taką nosiła nazwę – w 66% utrzymywała gmina. Pozostałe wydatki pokrywał skarb państwa.

szkoła2

Dziś po tym pierwszym budynku nie ma już śladu. W latach sześćdziesiątych na jego miejscu wzniesiono dom nauczycielski. W 1908 roku związku ze wzrostem liczby uczniów oraz potrzebą znalezienia lokum dla równoległej szkoły ewangelickiej przystąpiono do budowy nowego piętrowego budynku szkolnego. Po upływie niespełna trzech lat oddano go do użytku.
Ewangelicy otrzymali salę lekcyjną na parterze, katolicy na pierwszym piętrze.

szkoła3

W Piasku funkcjonowały wtedy dwie niezależne od siebie szkoły. W nowym budynku było mieszkanie dla nauczyciela ewangelickiego i dwa pokoje dla pedagogów szkoły katolickiej. Po tej rozbudowie Piasek dysponował w sumie 4 dużymi salami lekcyjnymi o łącznej powierzchni 200 m kw. Tuż przed wybuchem II wojny przystąpiono do powiększania „nowej” szkoły. Zakończenie tych prac nastąpiło w czasie okupacji.

szkoła4

W latach powojennych prowadzono w niej dalsze modernizacje.Po II wojnie światowej Piasek szybko się rozrastał. Przybywało dzieci w wieku szkolnym. Początkowo chciano rozbudować istniejacy budynek, jednak zdecydowano, że lepiej będzie zbudować nową szkołę. Nowy budynek /trzeci z kolei/ oddano do użytku 1 września 1968 roku. Znajdowało się w nim 6 sal lekcyjnych, 2 pracownie, świetlica i pomieszczenia zaplecza.

szkoła5

Nadszedł jednak czas, że i nowy obiekt nie mieścił już wszystkich uczniów i niektóre klasy musiały uczyć się w starym budynku, w którym mieściła się biblioteka i przedszkole. Rozpoczęto więc rozbudowę szkoły i w październiku 2002 r. oddano do użytku dobudówkę, w której znajduje się mała sala gimnastyczna,szatnie, gabinet dla nauczycieli wychowania fizycznego i dwie sale lekcyjne.

szkola6

W styczniu 2009 r. oddano do użytku dwie nowe sale, dobudowane pomiędzy salą gimnastyczną a starszą częścią budynku szkolnego. Obecnie znajdują się tam: na parterze – szatnia, na piętrze –świetlica szkolna.

Szkoła z klasą!