Rada Rodziców

Witamy serdecznie w zakładce Rady Rodziców.

Rada Rodziców działa w oparciu o zapisy artykułów 53 i 54 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 95 poz.425 z późn. zm.). Naszą działalność określa regulamin Rady Rodziców zamieszczony poniżej. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z jego treścią.

 Ostatnie zebranie Rady Rodziców  związane z wyborem ubezpieczenia dla naszych dzieci odbędzie się 11 czerwca  o godz. 18-tej. Proszę o obowiązkową obecność przedstawiciela trójki każdej klasy i grupy przedszkolnej. .

Agnieszka Gniełka-Helios

Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 w Piasku.

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

Kontakt z Radą Rodziców: rada.rodzicow@zsppiasek.pl

Konto Bankowe Rady Rodziców: Bank Spółdzielczy w Pszczynie nr 22 8448 0004 0037 9252 3000 0001

 

Sprawozdanie finansowe z dzialalności rady rodzicow przy ZSP w Piaseku 2015-2016

Sprawozdanie finansowe 2015-2016 porównawcze (porównanie z poprzednim rokiem szkolnym)

Sprawozdanie finansowe z działalności Rady Rodziców przy ZSP Piasek w roku szkolnym 2014 2015

Finansowe sprawozdanie-rr-2014_2015 (porównanie z poprzednim rokiem szkolnym)

Sprawozdanie finansowe z działalności Rady Rodziców przy ZSP Piasek w roku szkolnym 2013 2014

Wpłaty na Radę Rodziców w roku szkolnym 2012/2013

Sprawozdanie finansowe z działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2012/2013

Wpłaty na Radę Rodziców w roku szkolnym 2011/2012

Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców za rok szkolny 2011/2012

 SPRAWA ROZBUDOWY NASZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

Pismo RR z 13.12.2016 s.1Pismo RR z 13.12.2016 s.2Odpowiedź Burmistrza na pismo z 05.06.2014
Pismo RR z 12.10.2016

Odpowiedź Burmistrza na pismo z dnia 12.10.2016

 

Szkoła z klasą!

Font Resize
Kontrast