Organizacja pracy

 GODZINY PRACY PRZEDSZKOLA

  6.00-16.30.

W roku szkolnym 2018/2019 grupy przedszkolne pracują                          w następujących godzinach:

  • grupa 7 Maluchy  „Smerfy”  6.00-16.30   wychowacy: Justyna Grzechnik, Bernadetta Kaczor, Kornelia Błażyca, angielski- Jolanta Świerzy
  • grupa 6 Maluchy „Pszczólki”     7.00-16.00 wychowawcy: Monika Podbioł, Kornelia Błażyca, angielski- Jolanta Świerzy
  • grupa 5 Średniaki „Biedronki”  7.30-16.30  wychowawcy: Agnieszka Bogdanik, Urszula Szczypior, angielski- Jolanta Świerzy
  • grupa 4  Średniaki ” Motylki”     7.00 – 16.00  wychowawcy: Aleksandra Spendel, Urszula Szczypior, Alina Bałuch, angielski- Jolanta Świerzy
  • grupa 3  Starszaki „Tygryski”      7.30-15.30  wychowawcy: Klau, Alina Górka, Beata Szymura, Bernadetta Kaczor, Kornelia Błażyca, angielski – Jolanta Świerzy
  • grupa 2 Starszaki ” Misie”             8.00-15.00  wychowawcy: Kornelia Pala, Beata Szymura,  angielski – Jolanta Świerzy, religia Maria Lasek
  • grupa 1 Starszaki ” Żólwiki”        8.00 – 15.00  : Aldona Czarnuch Szłapa, Beata Szymura ,angielski  – Jolanta Świerzy, religia Maria Lasek

Realizacja 5-ciu godzin podstawy programowej we wszystkich grupach obowiązuje w godzinach od 8.00 do 13.00.

ZAJĘCIA DODATKOWE W PRZEDSZKOLU

Dodatkowymi zajęciami edukacyjnymi z religii objęte są grupy starszaków 1,2, 3.

OPŁATY

Opłata za godziny poza podstawą programową dla dzieci z roczników  2013, 2014, 2015:

1 zł za każdą rozpoczętą godzinę

Opłata za posiłki:

śniadanie 1,70 zł
obiad 2,50 zł
podwieczorek 1,30 zł 

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W PRZEDSZKOLU                                                                                                                                              

1. Zebranie ogólne dla rodziców. spotkanie z wychowawcami       30.08.2018r.  Prowadzący-  wicedyrektor i wychowawcy grup

2. Diagnoza wstępna, podsumowanie                                                                           październik –    prowadzący: wychowawcy grup starszych

3. Zebranie ogólne z rodzicami grup starszych                                                           luty-   prowadzący : wychowawcy grup starszych

4. Spotkania indywidualne z rodzicami dzieci młodszych                                   luty/marzec –   prowadzący: wychowawcy grup młodszych

5. Podsumowanie diagnozy i ocena gotowości szkolnej dzieci                       starszych- kwiecień-   prowadzący: wychowawcy grup starszych

 

 

DYŻUR WAKACYJNY

Rodzice dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola w okresie wakacyjnym proszeni są do zapisania dziecka w przedszkolu, do którego będzie dziecko chodziło w lipcu lub sierpniu. Zapisów w wybranych przedszkolach należy dokonać do 18 czerwca b. r. W przedszkolu, do którego dziecko będzie uczęszczało, należy pobrać kartę zgłoszenia i dokonać opłatę na konto powyższego przedszkola

Wykaz przedszkoli pracujących w okresie wakacyjnym

 MISJA NASZEGO PRZEDSZKOLA

W naszym przedszkolu dziecko:

• znajduje możliwość rozwoju wrodzonych możliwości twórczych i intelektualnych;

• czuje się bezpiecznie w przyjaznej i miłej atmosferze;

• jest wprowadzone w świat wartości ogólnoludzkich;

• zdobywa wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia nauki w szkole;

• ma możliwość udziału w różnych rodzajach zajęć aktywności plastycznej, ruchowej i muzycznej.

Szkoła z klasą!