Organizacja pracY

ROK SZKOLNY 2021/2022

DYŻUR WAKACYJNY

 GODZINY PRACY PRZEDSZKOLA

  6.00-16.30.

W roku szkolnym 2020/2021 w przedszkolu pracują następujące grupy: 

Grupa VII  Maluchy – wychowawcy: Monika Kubicka. Joanna Nawara.
Grupa VI Maluchy – wychowawcy: Kornelia Błażyca, Urszula Szczypior.
Grupa V Średniaki –  wychowawcy: Bernadeta Kaczor, Kinga Litwiniec – Faruga
Grupa  IV Średniaki – wychowawcy: Ewelina Bułat, Kinga Litwiniec-Faruga, Anna Żupa-Pitlok, Alina Bałuch.
Grupa III  Starszaki- wychowawcy: Alina Górka, Anna Żupa – Pitlok
Grupa II  Starszaki- wychowawcy: Agnieszka Bogdanik, Kornelia Pala.
Grupa I Starszaki- wychowawcy: Monika Podbioł, Kornelia Pala
Język angielski w przedszkolu: Bogusława Widera
Religia grupy I – III: Maria Lasek
Logopeda: Ewa Wala

 

Realizacja 5-ciu godzin podstawy programowej we wszystkich grupach obowiązuje w godzinach od 8.00 do 13.00.

ZAJĘCIA DODATKOWE W PRZEDSZKOLU

Dodatkowymi zajęciami edukacyjnymi z religii objęte są grupy starszaków I, II, III.

OPŁATY

Opłata za godziny poza podstawą programową dla dzieci z roczników   2015,  2016, 2017:

1 zł za każdą rozpoczętą godzinę

Opłata za posiłki:

śniadanie:             2,00 zł
obiad:                      2,80 zł
podwieczorek:   1,70 zł 

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W PRZEDSZKOLU                                                                                                                                              

1. Zebranie ogólne dla rodziców. spotkanie z wychowawcami       31.08.2020 r.  Prowadzący-  wicedyrektor i wychowawcy grup

2. Diagnoza wstępna, podsumowanie                                                                           październik –    prowadzący: wychowawcy grup starszych

3. Zebranie ogólne z rodzicami grup starszych                                                           luty-   prowadzący : wychowawcy grup starszych

4. Spotkania indywidualne z rodzicami dzieci młodszych                                   luty/marzec –   prowadzący: wychowawcy grup młodszych

5. Podsumowanie diagnozy i ocena gotowości szkolnej dzieci                       starszych- kwiecień-   prowadzący: wychowawcy grup starszych

DYŻUR WAKACYJNY

Rodzice dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola w okresie wakacyjnym proszeni są do zapisania dziecka w przedszkolu, do którego będzie dziecko chodziło w lipcu lub sierpniu. Zapisów w wybranych przedszkolach należy dokonać do 18 czerwca b. r. W przedszkolu, do którego dziecko będzie uczęszczało, należy pobrać kartę zgłoszenia i dokonać opłatę na konto powyższego przedszkola

Wykaz przedszkoli pracujących w okresie wakacyjnym

 MISJA NASZEGO PRZEDSZKOLA

W naszym przedszkolu dziecko:

• znajduje możliwość rozwoju wrodzonych możliwości twórczych i intelektualnych;

• czuje się bezpiecznie w przyjaznej i miłej atmosferze;

• jest wprowadzone w świat wartości ogólnoludzkich;

• zdobywa wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia nauki w szkole;

• ma możliwość udziału w różnych rodzajach zajęć aktywności plastycznej, ruchowej i muzycznej.

Szkoła z klasą!

Font Resize
Kontrast