Organizacja pracY

ROK SZKOLNY 2023/2024

DYŻUR WAKACYJNY

 GODZINY PRACY PRZEDSZKOLA

  6.00-16.30

W przedszkolu pracuje 7 grup: 2 grupy dzieci 3, 4 letnich -VI-VII,  3 grupy dzieci 4, 5 letnich -III- IV -V, 32grupy dzieci 5, 6 letnich – I-II.
Język angielski w przedszkolu:  grupy I – VII.
Religia grupy I – II: Izabela Herok
Logopeda: Ewa Wala

 

Realizacja 5-ciu godzin podstawy programowej we wszystkich grupach obowiązuje w godzinach od 8.00 do 13.00.

ZAJĘCIA DODATKOWE W PRZEDSZKOLU

Dodatkowymi zajęciami edukacyjnymi z religii objęte są grupy starszaków I, II

OPŁATY

Opłata za godziny poza podstawą programową dla dzieci z roczników   2017,  2018, 2019:

1,30zł za każdą rozpoczętą godzinę

Opłata za posiłki:

śniadanie:             3,00 zł     
obiad:                      4,50 zł     
podwieczorek:   2,50 zł.

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W PRZEDSZKOLU                                                                                                                                              

1. Zebranie ogólne dla rodziców. spotkanie z wychowawcami       31.08.2023 r.  Prowadzący –  wicedyrektor i wychowawcy grup

2. Diagnoza wstępna, podsumowanie                                                                           październik –    prowadzący: wychowawcy grup starszych

3. Zebranie ogólne z rodzicami grup starszych                                                           luty-   prowadzący : wychowawcy grup starszych

4. Spotkania indywidualne z rodzicami dzieci młodszych                                   luty/marzec –   prowadzący: wychowawcy grup młodszych

5. Podsumowanie diagnozy i ocena gotowości szkolnej dzieci                       starszych- kwiecień-   prowadzący: wychowawcy grup starszych

DYŻUR WAKACYJNY

Rodzice dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola w okresie wakacyjnym proszeni są do zapisania dziecka w przedszkolu, do którego będzie dziecko chodziło w lipcu lub sierpniu. Zapisów w wybranych przedszkolach należy dokonać do 18 czerwca b. r. W przedszkolu, do którego dziecko będzie uczęszczało, należy pobrać kartę zgłoszenia i dokonać opłatę na konto powyższego przedszkola

Wykaz przedszkoli pracujących w okresie wakacyjnym

 MISJA NASZEGO PRZEDSZKOLA

W naszym przedszkolu dziecko:

• znajduje możliwość rozwoju wrodzonych możliwości twórczych i intelektualnych;

• czuje się bezpiecznie w przyjaznej i miłej atmosferze;

• jest wprowadzone w świat wartości ogólnoludzkich;

• zdobywa wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia nauki w szkole;

• ma możliwość udziału w różnych rodzajach zajęć aktywności plastycznej, ruchowej i muzycznej.

Szkoła z klasą!

Font Resize
Kontrast