Organizacja pracy

GODZINY PRACY PRZEDSZKOLA

  6.00-16.30.

W roku szkolnym 2016/2017 grupy przedszkolne pracują                          w następujących godzinach:

  • grupa 1 Maluchy:  6.00 – 16.30 –  J. Nawara, A. Czarnuch – Szłapa A. Bałuch
  • grupa 2 średniaki: 6.30 – 15.30 –  A. Czarnuch – Szłapa, G. Wąsowska, K. Pala, J. Świerzy
  • grupa 3 średniaki: 8.00 – 16.30 – A. Bałuch, G. Wąsowska, J. Świerzy „Misie”
  • grupa 4 starszaki: 7.30 – 15.30 – A. Górka, B. Szymura, B. Pyclik, P. Cofała
  • grupa 5 starszaki: 8.00 – 15.00 – A. Żupa – Pitlok, B. Szymura, B. Pyclik, P. Cofała

Realizacja 5-ciu godzin podstawy programowej we wszystkich grupach obowiązuje w godzinach od 8.00 do 13.00.

ZAJĘCIA DODATKOWE W PRZEDSZKOLU

W roku szkolnym 2016/2017 dodatkowymi zajęciami edukacyjnymi z religii objęte są grupy starszaków 4, 5.

OPŁATY

Opłata za godziny poza podstawą programową dla dzieci z roczników 2011, 2012, 2013:

1 zł za każdą rozpoczętą godzinę

Opłata za posiłki:

śniadanie 1,50 zł
obiad 2,50 zł
podwieczorek 1,50 zł 

Ramowy rozkład dnia w PP 17 w ZSP w Piasku w roku szkolnym 2016-2017

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W PRZEDSZKOLU

Lp Spotkanie Termin Prowadzący
1 Zebranie ogólne rodziców oraz spotkania z wychowawcami 31 VIIIgrudzień Dyrektor,wychowawcy
2. Diagnoza- podsumowanie 26 X wychowawcy grup
3. Diagnoza- ocena gotowości szkolnej – grupa 4,5Podsumowanie obserwcji dla dzieci młodszych  – grupa 1, 2, 3 26 IVczerwiec wychowawcy grup 4,5wychowawcy grup 3, 4 ,5

 

4. Spotkanie z rodzicami dzieci z rocznika 2010 – 3 III –  Dyrektor,     wychowawcy

 

ZEBRANIA Z RODZICAMI

Zapraszamy na zebranie ogólne rodziców dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola w roku szkolnym 2016 / 2017. Spotkanie odbędzie się w czwartek 31 sierpnia o godzinie 17.30 w sali gimnastycznej szkoły. Po zebraniu ogólnym rodzice spotkają się z wychowawcami poszczególnych grup.                                                                                                                                               

PODPISYWANIE UMÓW

 

DYŻUR WAKACYJNY

Rodzice dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola w okresie wakacyjnym proszeni są do zapisania dziecka w przedszkolu, do którego będzie dziecko chodziło w lipcu lub sierpniu. Zapisów w wybranych przedszkolach należy dokonać do 18 czerwca b. r. W przedszkolu, do którego dziecko będzie uczęszczało, należy pobrać kartę zgłoszenia i dokonać opłatę na konto powyższego przedszkola

Wykaz przedszkoli pracujących w okresie wakacyjnym

 MISJA NASZEGO PRZEDSZKOLA

W naszym przedszkolu dziecko:

• znajduje możliwość rozwoju wrodzonych możliwości twórczych i intelektualnych;

• czuje się bezpiecznie w przyjaznej i miłej atmosferze;

• jest wprowadzone w świat wartości ogólnoludzkich;

• zdobywa wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia nauki w szkole;

• ma możliwość udziału w różnych rodzajach zajęć aktywności plastycznej, ruchowej i muzycznej.

Szkoła z klasą!