Organizacja pracy

 GODZINY PRACY PRZEDSZKOLA

  6.00-16.30.

W roku szkolnym 2019/2020 grupy przedszkolne pracują                          w następujących godzinach:

  • grupa 7 Maluchy  „Żabki”  6.00-16.30   wychowacy:  Beata Szymura,Kornelia Błażyca , angielski- Patrycja Deja
  • grupa 6 Maluchy „Smerfy”     7.00-16.00 wychowawcy: Bernadetta Kaczor, Monika Kubicka, angielski- Patrycja Deja
  • grupa 5 Średniaki „Pszczólki”  7.30-16.30  wychowawcy: Monika Podbioł, Justyna Puchalik, angielski- Jolanta Świerzy
  • grupa 4  Średniaki ” Biedronki”     7.00 – 16.00  wychowawcy: Agnieszka Bogdanik, Justyna Puchalik Monika Kubicka, Alina Bałuch, angielski- Jolanta Świerzy
  • grupa 3  Starszaki „Jeżyki”      7.30-15.30  wychowawcy: Alina Górka, Anna Żupa-Pitlok, angielski – Jolanta Świerzy, religia Maria Lasek
  • grupa 2 Starszaki ” Misie”             8.00-15.00  wychowawcy: Kornelia Pala, Urszula Szczypior,  angielski – Jolanta Świerzy, religia Maria Lasek
  • grupa 1 Starszaki ” Żólwiki”        8.00 – 15.00  : Ewelina Bułat, Urszula Szczypior, Anna Żupa-Pitlok ,angielski  – Jolanta Świerzy, religia Maria Lasek

Realizacja 5-ciu godzin podstawy programowej we wszystkich grupach obowiązuje w godzinach od 8.00 do 13.00.

ZAJĘCIA DODATKOWE W PRZEDSZKOLU

Dodatkowymi zajęciami edukacyjnymi z religii objęte są grupy starszaków 1,2, 3.

OPŁATY

Opłata za godziny poza podstawą programową dla dzieci z roczników  2014, 2015,  2016:

1 zł za każdą rozpoczętą godzinę

Opłata za posiłki:

śniadanie 2,00 zł
obiad 2,80 zł
podwieczorek 1,70 zł 

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W PRZEDSZKOLU                                                                                                                                              

1. Zebranie ogólne dla rodziców. spotkanie z wychowawcami       29.08.2019r.  Prowadzący-  wicedyrektor i wychowawcy grup

2. Diagnoza wstępna, podsumowanie                                                                           październik –    prowadzący: wychowawcy grup starszych

3. Zebranie ogólne z rodzicami grup starszych                                                           luty-   prowadzący : wychowawcy grup starszych

4. Spotkania indywidualne z rodzicami dzieci młodszych                                   luty/marzec –   prowadzący: wychowawcy grup młodszych

5. Podsumowanie diagnozy i ocena gotowości szkolnej dzieci                       starszych- kwiecień-   prowadzący: wychowawcy grup starszych

DYŻUR WAKACYJNY

Rodzice dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola w okresie wakacyjnym proszeni są do zapisania dziecka w przedszkolu, do którego będzie dziecko chodziło w lipcu lub sierpniu. Zapisów w wybranych przedszkolach należy dokonać do 18 czerwca b. r. W przedszkolu, do którego dziecko będzie uczęszczało, należy pobrać kartę zgłoszenia i dokonać opłatę na konto powyższego przedszkola

Wykaz przedszkoli pracujących w okresie wakacyjnym

 MISJA NASZEGO PRZEDSZKOLA

W naszym przedszkolu dziecko:

• znajduje możliwość rozwoju wrodzonych możliwości twórczych i intelektualnych;

• czuje się bezpiecznie w przyjaznej i miłej atmosferze;

• jest wprowadzone w świat wartości ogólnoludzkich;

• zdobywa wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia nauki w szkole;

• ma możliwość udziału w różnych rodzajach zajęć aktywności plastycznej, ruchowej i muzycznej.

Szkoła z klasą!