Organizacja pracy

 GODZINY PRACY PRZEDSZKOLA

  6.00-16.30.

W roku szkolnym 2017/2018 grupy przedszkolne pracują                          w następujących godzinach:

  • grupa 7 Maluchy – M. Podbioł, K. Błażyca, M. Kubicka, P. Deja
  • grupa 6 Średniaki Młodsze – A. Bogdanik, K. Błażyca, B. Kudela
  • grupa 5 Maluchy :  6.00 – 16.30 –  E. Czarnecka, M. Sojka, K. Kania, P. Deja
  • grupa 4  Średniaki: 6.30 – 15.30 –  B. Kaczor, K. Kania, J. Sojka, P. Deja
  • grupa 3  Średniaki starsze:  8.00 – 16.30 – A. Czarnuch – Szłapa, A. Spendel,  J. Sojka, B. Pyclik, B. Kudela
  • grupa 2 Starszaki: 7.30 – 15.30 – K. Pala, A. Spendel, A. Bałuch, B. Pyclik, B. Kudela
  • grupa 1 Starszaki: 8.00 – 15.00 – J. Sojka, M. Kubicka, B. Pyclik, B. Kudela

Realizacja 5-ciu godzin podstawy programowej we wszystkich grupach obowiązuje w godzinach od 8.00 do 13.00.

ZAJĘCIA DODATKOWE W PRZEDSZKOLU

Dodatkowymi zajęciami edukacyjnymi z religii objęte są grupy starszaków 1,2, 3.

OPŁATY

Opłata za godziny poza podstawą programową dla dzieci z roczników  2012, 2013, 2014:

1 zł za każdą rozpoczętą godzinę

Opłata za posiłki:

śniadanie 1,70 zł
obiad 2,50 zł
podwieczorek 1,30 zł 

Ramowy rozkład dnia w PP 17 w ZSP w Piasku w roku szkolnym 2017-2018

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W PRZEDSZKOLU

15 lutego w czwartek o godz. 17.00 zapraszamy rodziców na spotkania grupowe z wychowawcami .

Zapraszamy na zebranie ogólne rodziców dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola od 7 grudnia 2017 r.  Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 4 grudnia o godzinie 18.00 w nowym budynku przedszkola. Po zebraniu ogólnym rodzice spotkają się z wychowawcami  grup.                

Zapraszamy na zebranie ogólne rodziców dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola w roku szkolnym 2017 / 2018. Spotkanie odbędzie się w czwartek 31 sierpnia o godzinie 17.30 w sali gimnastycznej szkoły. Po zebraniu ogólnym rodzice spotkają się z wychowawcami poszczególnych grup.                                                                                                                                               

PODPISYWANIE UMÓW

 

DYŻUR WAKACYJNY

Rodzice dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola w okresie wakacyjnym proszeni są do zapisania dziecka w przedszkolu, do którego będzie dziecko chodziło w lipcu lub sierpniu. Zapisów w wybranych przedszkolach należy dokonać do 18 czerwca b. r. W przedszkolu, do którego dziecko będzie uczęszczało, należy pobrać kartę zgłoszenia i dokonać opłatę na konto powyższego przedszkola

Wykaz przedszkoli pracujących w okresie wakacyjnym

 MISJA NASZEGO PRZEDSZKOLA

W naszym przedszkolu dziecko:

• znajduje możliwość rozwoju wrodzonych możliwości twórczych i intelektualnych;

• czuje się bezpiecznie w przyjaznej i miłej atmosferze;

• jest wprowadzone w świat wartości ogólnoludzkich;

• zdobywa wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia nauki w szkole;

• ma możliwość udziału w różnych rodzajach zajęć aktywności plastycznej, ruchowej i muzycznej.

Szkoła z klasą!