Wyprawka szkolna 2015

Rodzice lub prawni opiekunowie uczniów  przyszłych klas trzecich, u których dochód na członka rodziny nie przekracza 574 zł netto oraz w uzasadnionych przypadkach (określonych w art.7 ustawy       z dnia 12 marca o pomocy społecznej) mogą ubiegać  się o pomoc   w formie dofinansowania do zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych, dotyczy to też uczniów przyszłorocznych klas V i VI posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Pomoc ta może być udzielona mimo przekroczenia w/w kryterium dochodowego.

Wnioski na dofinansowanie do podręczników w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” można składać do 7 września             w sekretariacie szkoły.

Wniosek i oświadczenie o dochodach można pobrać  w sekretariacie szkoły lub ze strony

Wniosek – wyprawka szkolna 2015,

Oświadczenia – ustalenie dochodu.

Ponadto Rozporządzenie – Wyprawka szkolna 2015,

wyprawka szkolna-2015 – kwoty.

Informacje dotyczące wyprawki szkolnej publikowane były  na naszej stronie także 30 czerwca 2015 r.  oraz  9 czerwca 2015 r.

Szkoła z klasą 2.0 w naszej szkole

Kolejny rok w Programie „Szkoła z Klasą 2.0″ za nami.  W tym roku w programie wzięła udział prawie cała społeczność szkolna.  W ramach zajęć uczniowie brali udział w różnorodnych zajęciach prowadzonych wg ścieżek: „Odwrócona lekcja”, „Uczymy innych” czy ” Projekt edukacyjny”. Odbyły się także Targi TIK oraz Festiwal 2.0. Z przeprowadzonych w ramach programu zajęć aż 27 otrzymało tytuł „Dobrej praktyki”.

Z programem nieodłącznie związane jest blogowanie. Uczniowie i nauczyciele w tym roku prowadzili cztery blogi:

Na zakończenie programu po raz kolejny otrzymaliśmy Certyfikat i po raz pierwszy tytuł „Szkoły Eksperckiej”! Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w program i zapraszamy do następnej edycji w nadchodzącym roku szkolnym Smile

Radzie Rodziców  bardzo serdecznie dziękujemy za opłacenie kosztów związanych z udziałem w programie,  Smile

Szk20

Szkoła z klasą!