Ubezpieczenie NNW na rok szkolny 2020/2021

Oferta ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży szkolnej na rok szkolny 2020/2021 w ERGO HESTII

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz następstwa zawałów serca i udarów mózgu, następstwa obrażeń ciała, których zaistnienie spowodowane zostało atakiem epilepsji, omdleniem o nieustalonej przyczynie albo sepsą doznanych przez Ubezpieczonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

Ochrona trwa 24 h/dobę, od 01 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Ochrona obejmuje również wypadki powstałe podczas zajęć sportowych organizowanych poza przedszkolem/szkołą (kluby, sekcje sportowe).

WARIANT BEZKOMISYJNY – likwidacja szkód bez komisji lekarskich (uproszczona procedura – wypłata świadczenia po dostarczeniu niezbędnych dokumentów)

Suma ubezpieczenia: 17 000 zł.

Składka:

  • 66 zł w szkole,
  • 59 zł w przedszkolu

PŁATNOŚĆ SKŁADKI do 30 września 2020 r.

PROSIMY O WPŁACANIE SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIE UCZNIÓW ZGODNIE Z PONIŻSZYMI DANYMI:

Carbo Asecura S.A. ul. Żorska 10; 43-200 Pszczyna.
Numer konta:
56 1090 1652 0000 0001 4504 9932

Tytuł przelewu: imię i nazwisko ucznia/ przedszkolaka; klasa/ nazwa grupy; nazwa placówki

np. Jan Kowalski, klasa IV b, ZSP Piasek

Uwaga! Jeśli rodzic będzie dokonywał wpłaty za więcej niż jedno dziecko, prosimy w tytule przelewu wpisać dane wszystkich dzieci, za które opłacana jest składka.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁASZANIA SZKÓD I DRUKI
znajdują się w zakładce Strefa Rodzica – ubezpieczenie NNW
 – kliknij

 

Razem możemy więcej!!!

Dla wolontariuszy i nie tylko !!! 

Nakręć się dla Maciusia – oddajemy nakrętki, zbieramy na leczenie!

 

macius_cieslik_b616

           Wielu z nas przeczytało na stronie internetowej pless.pl o Maciusiu Cieśliku z Jankowic, który  ma dwa latka, choruje na rdzeniowy zanik mięśni i oczekuje na terapię genową, której koszt wynosi 9,5 miliona złotych!

Każdy z nas w prosty sposób może pomóc choremu 2-latkowi. Wystarczy włączyć się w akcję „Nakręć się dla Maciusia”. Zbierane są nakrętki plastikowe po napojach, płynach do naczyń, płynach do prania, balsamach, szamponach,  kawie, kakao. Środki uzyskane z zebranych nakrętek zostaną przeznaczone na leczenie chłopca.

(Przy wejściu do szkoły w głównym budynku na schodach został umieszczony karton, do którego będziemy zbierać nakrętki)

Początek roku szkolnego 2020/2021

We wtorek, 1 września 2020 roku, zapraszamy uczniów naszej szkoły na spotkanie z wychowawcami.

W tym dniu udostępnione są trzy wejścia i wyjścia: wejście/wyjście 1. (główne – od ul. Szkolnej), wejście/wyjście 2. (boczne od strony przedszkola), wejście/wyjście 3. (boczne od strony przedszkola na obiekty sportowe).

Ważne!
Ze względów sanitarno-epidemiologicznych uczniowie przychodzą do szkoły nie więcej niż 5 minut przed spotkaniem z wychowawcą. Wchodząc do szkoły, mają założone maseczki lub przyłbice, obowiązkowo dezynfekują ręce i zachowują dystans społeczny między sobą, unikają gromadzenia się w większych grupkach. Maseczki zdejmują w sali lekcyjnej.

Klasy pierwsze – spotkanie w sali gimnastycznej zgodnie z wcześniej podaną informacją.

Klasa II a, wychowawca: Justyna Puchalik, sala nr 1, godz. 8.00- 8.30, wejście/wyjście 1.

Klasa II b, wychowawca: Beata Goleń-Świgoń, sala nr 3, godz. 9.00- 9.30, wejście/wyjście 1.

Klasa III a, wychowawca: Mariola Mańka, sala nr 9, godz. 8.45- 9.15, wejście/wyjście 3.

Klasa III b, wychowawca: Aleksandra Skapczyk, sala nr 9, godz. 9.45- 10.15, wejście/wyjście 3.

Klasa III ci, wychowawca: Agnieszka Tużnik, sala nr 2, godz. 9.15- 9.45, wejście/wyjście 1.

Klasa IV a, wychowawca: Barbara Szymura-Trębacz, sala nr 12, godz. 8.00- 8.30, wejście/wyjście 3.

Klasa IV b, wychowawca: Gabriela Kitrasiewicz, sala nr 7, godz. 9.30- 10.00, wejście/wyjście 2.

Klasa IV c, wychowawca: Katarzyna Jaroszek, sala nr 5, godz. 9.30- 10.00, wejście/wyjście 1.

Klasa V a, wychowawca: Natalia Gongor, sala nr 11, godz. 8.00- 8.30, wejście/wyjście 2.

Klasa VI a, wychowawca: Barbara Wardziak, sala nr 13, godz. 8.45- 9.15, wejście/wyjście 3.

Klasa VI b, wychowawca: Tomasz Marcinkiewicz, sala nr 6, godz. 8.30- 9.00, wejście/wyjście 1.

Klasa VI c, wychowawca: Dorota Pawełek, sala nr 8, godz. 8.45- 9.15, wejście/wyjście 2.

Klasa VI d, wychowawca: Krystyna Kepke, sala nr 4, godz. 8.00- 8.30, wejście/wyjście 1.

Uczniowie klas VII i VIII korzystają z budynku dawnego przedszkola.

Klasa VII a, wychowawca: Joanna Kukla, sala matematyczna, godz. 8.30- 9.00.

Klasa VII b, wychowawca: Barbara Kudela, sala językowa, godz. 9.00- 9.30.

Klasa VII c, wychowawca: Elżbieta Sobiech, sala chemiczna, godz. 9.00- 9.30.

Klasa VIII a, wychowawca: Katarzyna Zioło, sala polonistyczna, godz. 8.00- 8.30.

Klasa VIII b, wychowawca: Mariola Pastuszka, sala biologiczna, godz. 8.00- 8.30.

 

 

Spotkanie uczniów klas pierwszych

W dniu 1 września odbędą się spotkania uczniów klas pierwszych
i rodziców z wychowawcą:

  • klasa 1 a o godz. 9.00 – wychowawca Pani Beata Skrzypiec
  • klasa 1 b o godz. 10.30 – wychowawca Pani Aldona Czarnuch-Szłapa
  • klasa 1 c o godz. 12.00 – wychowawca Pani Karina Głowacka- Bieszczad

O przypisaniu dziecka do określonej klasy rodzice zostaną powiadomieni przez komunikator WhatsApp lub SMS-em w środę 26 sierpnia br.
Spotkania połączone z rozpoczęciem roku szkolnego
dla Pierwszoklasistów odbędą się w sali gimnastycznej.

Prosimy, aby każdemu  uczniowi towarzyszył jeden rodzic.

Listę uczniów w poszczególnych klasach można także sprawdzić
na tablicy bezpośrednio po wejściu do szkoły.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym obowiązują maseczki oraz posiadanie własnego długopisu.

Wszyscy są zobowiązani po wejściu do szkoły do dezynfekcji rąk  lub założenia jednorazowych rękawiczek .

Szkoła z klasą!