Kolejne obchody Światowego Dnia Ziemi już 22 kwietnia

Serdecznie zapraszamy do kolejnej zbiórki odpadów. W dniach od 20 do 27 kwietnia można przynieść do szkoły:

  • makulaturę (zważoną i dobrze związaną; wychowawcy dajemy karteczkę z informacją: imię, nazwisko, klasa, ilość makulatury w kilogramach),
  • puszki aluminiowe (zgniecione; wychowawcy dajemy karteczkę z informacją: imię, nazwisko, klasa, ilość puszek w sztukach).

Najlepsi zbieracze zostaną nagrodzeni!

Ciekawy gość na Kółku Misyjnym

        13 kwietnia gościliśmy na kółku misyjnym, panią Agnieszkę Białas, z Pszczyny, wolontariuszkę, która pracowała pół roku na placówce misyjnej w Peru. W przygotowanej prezentacji przybliżyła nam warunki geograficzne, klimatyczne, a przede wszystkim warunki życia dzieci i młodzieży, w dalekich Andach, które są tak bardzo różne od naszych.20150413_103028 Czytaj dalej

KONKURS PLASTYCZNY

KONKURS PLASTYCZNY

„Ja też mogę być miłosierny”

jut

  „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40).

CELE KONKURSU: 

  • rozwijanie wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka
  • zachęta do podejmowania uczynków miłosierdzia
  • kształtowanie i rozwijanie uzdolnień plastycznych;
  • rozwijanie wyobraźni i twórczych umiejętności;
  • prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci.

REGULAMIN KONKURSU:

Wykonujemy pracę plastyczną na kartce z brystolu formatu A 4
z wykorzystaniem różnych technik plastycznych, (kolaż, rysunek, malarstwo);
Przy ocenie prac brane będą pod uwagę: oryginalność, pomysłowość oraz estetyka wykonania.
Konkurs rozstrzygnięty będzie w dwóch grupach wiekowych
Klasy I-III I Klasy IV-VI
Termin składania prac do 30 kwietnia u p. Pyclik
Prace powinny być czytelnie opisane: imię, nazwisko, klasa

 

Szkoła z klasą!