Rowerowe Grand Prix Ziemi Pszczyńskiej

rowerowe grand prix  Powiatowy Ośrodek Sportu              i Rekreacji w Pszczynie wraz            z Ludowym Kolarskim UKS Pszczyna zapraszają dzieci                 i młodzież do wzięcia udziału          w Rowerowym Terenowym Grand Prix Ziemi Pszczyńskiej (edycja jesienna), które odbędzie się 10-11. 10. 2015 r. Szczegóły na załączonym plakacie oraz www.kolarzepszczyna.pl.

 

Konkurs na „najpiękniejszy różaniec”

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, na najpiękniejszy różaniec

    AWERTY             

 Cel konkursu  : rozbudzenie umiłowania modlitwy różańcowej, rozwój talentów u dzieci, budzenie aktywności twórczej ,  wyobraźni i pomysłowości dzieci oraz wykorzystanie zdobytych wiadomości, umiejętności i dzielEnie się nimi z innymi.

Adresaci konkursu:  UCZNIOWIE KLAS I-VI

Termin: Prace należy składać do 16 października

Różańce wykonujemy z różnych materiałów ( dołączamy karteczkę z imieniem, nazwiskiem i klasą ).

Organizatorzy przewidują wystawę najpiękniejszych prac. Prace będą oceniane w dwóch grupach wiekowych

Europejskie Dni Ptaków

Europejskie Dni Ptaków to coroczna międzynarodowa impreza organizowana przez BirdLife International, czyli federację światowych organizacji chroniących przyrodę i ptaki, której OTOP (Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków) jest partnerem i jedynym przedstawicielem w Polsce.

Celem Europejskich Dni Ptaków jest nie tylko obserwacja i liczenie ich w czasie wielkiej jesiennej wędrówki, ale także zwrócenie uwagi wszystkim mniej zainteresowanym ptakami, że one są obok nas, a ich obecność wymaga zadbania o miejsca, które są im potrzebne do życia. Zarówno miejsca u nas, gdzie ptaki się lęgną, jaki i tam, gdzie odpoczywają w czasie wędrówki, i tam, gdzie zimują, czyli często na innych kontynentach.

W naszej szkole z okazji tego święta zorganizowano konkurs na znaczek ukazujący dowolnie wybranego ptaka. Oto prace, a zwycięzców konkursu wkrótce poznamy:

„Różaniec to skarb, który trzeba odkryć”( św. Jan Paweł II )

   ” PRZERWA NA DZIESIĄTKĘ”    

Miesiąc październik jest szczególnie poświęcony Matce Bożej. To Maryja pragnie przez różaniec zanosić nasze prośby, do Swojego Syna.

BeFunky Collage

Św. Jan Paweł II powiedział „Różaniec to moja ulubiona modlitwa! Przedziwna w swej istocie i głębi. Modlitwa tak prosta i tak bogata. Z głębi mojego serca zachęcam wszystkich do jej odmawiania”.

       Zapraszam wszystkich uczniów ( i nie tylko ) na dziesiątkę różańca. Będziemy ją odmawiać na górnym korytarzu ( obok biblioteki ), każdego dnia w październiku, na przerwie o godz. 11.30.  Będziemy się modlić  o pokój na świecie, za naszą Ojczyznę, nasze rodziny, nauczycieli, kapłanów oraz w naszych osobistych intencjach.

Konkurs Biblijny

XXI  K o n k u r s   W i e d z y   B i b l i j n e j  dla szkół podstawowych

Kościół ma misję głoszenia miłosierdzia Boga, bijącego serca Ewangelii, aby w ten sposób dotknąć serce i umysł każdego człowieka. (Franciszek, Misericordiae vultus, 12)

pismoduze1

 Honorowy  patronat: Biskupi poszczególnych diecezji

Adresaci: uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych.

Organizatorzy:   wydziały katechetyczne diecezji: bielsko-żywieckiej, częstochowskiej, gliwickiej, katowickiej, sosnowieckiej, diecezjalni doradcy metodyczni religii, lokalne wydziały edukacji.

Cele  konkursu:

  • Poznanie Ewangelii według św. Łukasza.
  • Ukazanie wartości Pisma Świętego w życiu człowieka.
  • Pogłębienie wiary i kształtowanie chrześcijańskich postaw w oparciu o poznane Słowo Boże.
  • Zachęcenie do większego zainteresowania i aktywności na lekcjach religii i w życiu szkoły.
  • Inspirowanie do czynnego uczestnictwa w życiu Kościoła i społeczności lokalnej.

 Zapraszamy wszystkich uczniów klas IV-VI do udziału w szkolnym etapie konkursu, który odbędzie się 22 października

Troje najlepszych uczniów weźmie udział w rejonowym etapie tego konkursu

 

 

 

 

Szkoła z klasą!