Ważne informacje

DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA    - klik

800 12 12 12 dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka

DNI DODATKOWO WOLNE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piasku informuje, że dniem dodatkowo wolnym od zajęć dydaktyczno  – wychowawczych w szkole jest : 15. 10,       02. 11.,   15,16,17.04 dla uczniów klas 1-7;  02.05, zostanie opracowany 25. 05.   Dzieci wymagające opieki mogą w powyższych dniach skorzystać ze świetlicy szkolnej.

STOŁÓWKA

Intendent – P. Sylwia Malcharek

Koszt obiadu wynosi:  2,80 zł

Wpłata za obiady musi być dokonana do 14 dni po otrzymaniu książeczki opłat po zakończeniu miesiąca. Każde dziecko korzystające z obiadów będzie miało indywidualny numer konta. Książeczki należy zwracać do do końca każdego miesiąca – wrzucamy je do skrzynek znajdujących się w stołówce.

 BEZPIECZEŃSTWO  – koniecznie zobacz!

Znajomi nieznajomi w Internecie

Komputeromania

BEZPIECZEŃSTWO W SIECI „DBAJ O FEJS”

 Warto przeczytać! – Dlaczego plotka może być tak niebezpieczna?!

 

ferie

imagesPamiętajcie o bezpieczeństwie w czasie ferii, a oto kilka prostych, ale podstawowych rad - klik, klik

 

 

Szkoła z klasą!