Informacje – przedszkole

Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

Lp. Spotkanie Termin Prowadzący
1. Zebranie ogólne rodziców. Spotkania z wychowawcami grup 31.08. dyrektor, wychowawcy
2. Diagnoza – podsumowanie 26.10 wychowawcy grup
Spotkanie ogólne z Rodzicami grudzień wychowawcy grup
4. Diagnoza – ocena gotowości szkolnej 26.04 wychowawcy grup starszych
5. Podsumowanie obserwacji i diagnozy dzieci czerwiec wychowawcy grup młodszych 

 

Podstawa programowa z 17 czerwca 2016 r.

 

Szkoła z klasą!