Ósmoklasista

Rok szkolny 2018/2019

Pismo MEN:

                                                                            Warszawa, 5 września 2018 r.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych
na rok szkolny 2019/2020

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało kampanię informacyjną, skierowaną do rodziców i uczniów klas VIII szkoły podstawowej i klas III gimnazjów, dotyczącą rekrutacji na rok szkolny 2019/2020. 

Na stronie www.men.gov.pl/rekrutacja zostały zamieszczone najważniejsze pytania
i odpowiedzi dotyczące rekrutacji, terminy egzaminów po szkole podstawowej
oraz gimnazjum, a także sposób punktowania ocen na świadectwie oraz wyników egzaminów. Informacje z przeznaczeniem dla uczniów i ich rodziców będą aktualizowane
i uzupełniane o nowe treści.

Warto podkreślić, że już wkrótce do uczniów i ich rodziców trafią ulotki dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2019/2020. Będą to kolejne materiały  informacyjne związane
z naborem do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

Dodatkowo we wszystkich kuratoriach oświaty zostały utworzone specjalne punkty informacyjne, w których można uzyskać informacje dotyczące sytuacji szkół w województwie. Pełna lista kontaktów dostępna jest na stronie internetowej www.men.gov.pl/rekutacja/kontakty-do-kuratoriow.

W 2019 roku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych będą ubiegali się pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej oraz absolwenci ostatniej klasy gimnazjum. Postępowania rekrutacyjne dla tych dwóch grup uczniów zostaną przeprowadzone odrębnie, co oznacza, że nie będą oni rywalizowali o te same miejsca
w szkołach. Będą ubiegać się o miejsca przewidziane tylko dla absolwenta konkretnej szkoły. 

Uczniowie, którzy w czerwcu 2019 r. ukończą naukę w szkole podstawowej, mogą zostać przyjęci do 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum lub 3-letniej branżowej szkoły I stopnia. Z kolei absolwenci gimnazjum będą ubiegać się o przyjęcie
do 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum lub 3-letniej branżowej szkoły I stopnia.

Kryteria rekrutacyjne do szkół ponadgimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych zostały określone w odrębnych przepisach ustawowych. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą obowiązywały następujące kryteria:

  • wyniki egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego,
  • oceny (na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum) z języka polskiego i z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły przeprowadzającego rekrutację,
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum z wyróżnieniem,
  • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum.

Kryteria rekrutacyjne dla absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum są takie same,
ale inny jest sposób ich punktowania. Wynika to z odmiennego zakresu egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty.

W pierwszej kolejności do szkół zostaną przyjęci laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych organizowanych wyłącznie przez podmioty wyłonione w konkursie ogłoszonym przez Ministra Edukacji Narodowej. Wykaz konkursów znajduje się na stronach kuratoriów oświaty, a olimpiad przedmiotowych na stronie MEN.

Warto przypomnieć, że w sierpniu br. szkołom podstawowym oraz gimnazjom został przekazany specjalny plakat informujący o rekrutacji (można go pobrać także ze strony www.men.gov.pl/rekrutacja). Już w maju br. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska skierowała list do rodziców i opiekunów uczniów, którzy w czerwcu 2019 r. ukończą naukę w szkole podstawowej i gimnazjum.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

Informacje na temat rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2019/2020 – kliknij

InformatorCKE – egzamin ósmoklasisty

Informacje ze strony OKE w Jaworznie

Przykładowe arkusze egzaminacyjne

Informatory o egzaminie ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019

Wychowawcy: kl. 8a Barbara Wardziak,  kl. 8b Patrycja Deja

Od roku szkolnego 2016/2017 w związku ze zmianą prawa oświatowego nie będzie organizowany ogólnopolski sprawdzian szóstoklasisty

WYNIKI SPRAWDZIANU

Analiza-sprawdzianu 2002-2016

Wyniki sprawdzianu w naszej szkole w latach 2002-2014

Wyniki sprawdzianu 2016      

Część I – język polski, matematyka

  

Średni wynik

Łatwość

język polski

matematyka

Województwo

61,1%

69,5% 52,2%

Powiat

61,3% 68,3% 53,7%

Gmina

59,5% 67,2%

51,2%

Szkoła

55,0%

60,4%

49,1%

Klasa A

48,6% 57%

40%

Klasa B

60,2% 63%

57%


Część II
- język angielski

Województwo 71,49%
Powiat 70,25%
Gmina 70,11%
Szkoła 69,53%
Klasa A 60,74%
Klasa B 77,48%

 

Wyniki sprawdzianu 2015

część I – język polski, matematyka

Średni wynik Odchylenie standardowe Łatwość
język polski matematyka
Województwo 65,8% 19,1 72,4% 58,8%
Powiat 66,2% 17,9 71,5% 6,.7%
Gmina 66,2% 18,2 7,.3% 62,0%
Szkoła 68,1% 19,5 70,3% 6,.6%
Klasa A 74,4% 16,9 72,3% 76,6%
Klasa B 63,0% 20,3 68,8% 56,9%

 

część II – język angielski

średni wynik      odchylenie standardowe

Województwo        78,28%                19,5
Powiat                        77,44%                 19,2
Gmina                         77,04%                 19,6

Szkoła                         71,49%                18,9
Klasa A                      74,47%                 19,4
Klasa B                      69,13%                 18,1

 

 

Porównywalne Wyniki Egzaminacyjne WYKRES

Szkoła z klasą!