Rekrutacja-szkoła

ZAPISY DZIECI Z OBWODU, REKRUTACJA DZIECI SPOZA OBWODU DO I KLASY

ZAPISY DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH w GMIEN IE PSZCZYNA

Jeżeli chcą Państwo zapisać dziecko do szkoły podstawowej, w obwodzie w którym mieszka, wystarczy wypełnić elektroniczny formularz ZGŁOSZENIA dostępny od 15 marca 2022r. na stronie

https://sp-pszczyna.nabory.pl/

Po wypełnieniu w systemie, formularz należy wydrukować, podpisać i złożyć w przedszkolu , w gabinecie dyrektora w godzinach od 8.00 – 15.00

Dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, do szkoły obwodowej, będzie przyjęte z urzędu.

Do klas pierwszych przyjmowane są:

  • dzieci 7- letnie ( urodzone w roku 2015 ) – objęte obowiązkiem szkolnym,
  • dzieci 6- letnie ( urodzone w roku 2016 )- zgodnie z wola rodziców, jeśli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej
  • dziecko odroczone od obowiązku szkolnego

Ze względów organizacyjnych zaleca się, aby dokonać zapisu w terminie: od dnia 15 marca 2022 r. od godz. 8 do dnia 22 kwietnia 2022 r. do godz.15.00

REKRUTACJA DZIECI SPOZA OBWODU SZKOLNEGO

Przy zapisach do szkoły podstawowej obowiązuje rejonizacja, co oznacza, że szkoły podstawowe przyjmują dzieci zamieszkujące w ich obwodzie. Istnieje jednak możliwość, zapisania dziecka do szkoły podstawowej, w przypadku gdy starsze rodzeństwo już do niej uczęszcza, bądź wyrazicie Państwo chęć zapisania dziecka do klasy I.

Aby zapisać dziecko do szkoły spoza obwodu należy wypełnić elektronicznie formularz WNIOSKU na stronie:

https://sp-pszczyna.nabory.pl/

wydrukować formularz i złożyć w szkole wpisanej na pierwszym miejscu w terminie od dnia 15 marca 2022 r.godz.8.00 do dnia 22 kwietnia 2022 r. do godz.15.00

We wniosku można wskazać od 1do 3 szkół, w kolejności zgodnej z preferencjami. Przyjęcie dziecka do wybranej szkoły spoza obwodu będzie uzależnione od liczby wolnych miejsc w tej szkole oraz spełniania przez dziecko kryterium rekrutacji.

Należy pamiętać, że złożenie wniosku nie gwarantuje przyjecia dziecka do wybranej szkoły.

W przypadku chęci zapisania dziecka do szkoły podstawowej, w której dziecko dotychczas uczęszczało do oddziału przedszkolnego lub do szkoły podstawowej w zespole szkolno- przedszkolnym, w którym dziecko uczęszczało do przedszkola, należy wypełnić i złożyć w przedszkolu, w gabinecie dyrektora WNIOSEK.WYDARZENIA

Rok szkolny 2022/2023

Burmistrz Pszczyny wydał Zarządzenie nr SG. 0050.1548.2022
z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania na rok szkolny 2022/2023 postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Pszczyna.

Bliższe informacje dotyczące zasad rekrutacji i terminów znajdują się pod poniższym linkiem:

https://bip.pszczyna.pl/zasady-rekrutacji-na-rok-szkolny-2022-2023-do-klasy-i-szkoly-podstawowej#cnt

Zapisy do szkół do klasy I

link do platformy

https://sp-pszczyna.nabory.pl/

Szkoła z klasą!

Font Resize
Kontrast