Rekrutacja-szkoła

Rok Szkolny 2023/2024

25 stycznia 2023r. weszło w życie zarządzenie Burmistrza Pszczyny w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania na rok szkolny 2023/2024 postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Pszczyna

W załączeniu link do zarządzenia: https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwPszczynie/document/912948/Zarz%C4%85dzenie-SG_0050_2075_2023%20(W

ZAPISY DZIECI Z OBWODU, REKRUTACJA DZIECI SPOZA OBWODU DO I KLASY

ZAPISY DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH w GMINIE PSZCZYNA

Jeżeli chcą Państwo zapisać dziecko do szkoły podstawowej, w obwodzie w którym mieszka, wystarczy wypełnić elektroniczny formularz ZGŁOSZENIA dostępny od 14 marca 2023r. na stronie

https://sp-pszczyna.nabory.pl/

Po wypełnieniu w systemie, formularz należy wydrukować, podpisać i złożyć w sekretariacie szkoły w godzinach od 8.00 – 15.00

Dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, do szkoły obwodowej, będzie przyjęte z urzędu.

Do klas pierwszych przyjmowane są:

  • dzieci 7- letnie ( urodzone w roku 2016 ) – objęte obowiązkiem szkolnym,
  • dzieci 6- letnie ( urodzone w roku 2017 )- zgodnie z wolą rodziców, jeśli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dziecko odroczone od obowiązku szkolnego

Ze względów organizacyjnych zaleca się, aby dokonać zapisu w terminie: od dnia 14 marca 2023 r. od godz. 8.00 do dnia 20 kwietnia 2023 r. do godz.15.00.

REKRUTACJA DZIECI SPOZA OBWODU SZKOLNEGO

Przy zapisach do szkoły podstawowej obowiązuje rejonizacja, co oznacza, że szkoły podstawowe przyjmują dzieci zamieszkujące w ich obwodzie. Istnieje jednak możliwość, zapisania dziecka do szkoły podstawowej, w przypadku gdy starsze rodzeństwo już do niej uczęszcza, bądź wyrazicie Państwo chęć zapisania dziecka do klasy I.

Aby zapisać dziecko do szkoły spoza obwodu należy wypełnić elektronicznie formularz WNIOSKU na stronie:

https://sp-pszczyna.nabory.pl/

wydrukować formularz i złożyć w szkole wpisanej na pierwszym miejscu w terminie od dnia 14 marca 2023 r .godz. 8.00 do dnia 20 kwietnia 2023 r. do godz.15.00.

We wniosku można wskazać od 1 do 3 szkół, w kolejności zgodnej z preferencjami. Przyjęcie dziecka do wybranej szkoły spoza obwodu będzie uzależnione od liczby wolnych miejsc w tej szkole oraz spełniania przez dziecko kryterium rekrutacji.

Należy pamiętać, że złożenie wniosku nie gwarantuje przyjecia dziecka do wybranej szkoły.

W przypadku chęci zapisania dziecka do szkoły podstawowej, w której dziecko dotychczas uczęszczało do oddziału przedszkolnego lub do szkoły podstawowej w zespole szkolno- przedszkolnym, w którym dziecko uczęszczało do przedszkola, należy wypełnić i złożyć w przedszkolu, w gabinecie dyrektora WNIOSEK.

Szkoła z klasą!

Font Resize
Kontrast