Pracownicy

 Nauczyciele pracujący w  roku szkolnym 2016/2017:

 • Jolanta Rudka                                 dyrektor
 • Karolina Zioło                               wicedyrektor, zajęcia komputerowe,                                                                   zajęcia techniczne
 • Beata Goleń – Świgoń                 edukacja wczesnoszkolna – I
 • Aleksandra Skapczyk                  edukacja wczesnoszkolna –  II a,                                                                             historia i społeczeństwo
 • Agnieszka Tużnik                           edukacja wczesnoszkolna –  II b
 • Anna Granatyr – Spychała        edukacja wczesnoszkolna –  II c
 • Mariola Mańka                                edukacja wczesnoszkolna –  II d,                                                                             matematyka, opiekun SKO
 • Beata Skrzypiec                               edukacja wczesnoszkolna –  III a,                                                                          zajęcia specjalistyczne
 • Karina Głowacka – Bieszczad    edukacja wczesnoszkolna –   III b
 • Klaudia Kania                                     edukacja wczesnoszkolna –  III c,                                                                           zajęcia specjalistyczne                            
 • Barbara Wardziak                         język polski, religia, wychow. VI a       
 • Katarzyna Zioło                              język polski,  wychowawca IVa
 •  Barbara Szumura – Trębacz      język polski, historia i                                                                                                społeczeństwo, wychowawca IV b
 • Anna Ryba                                          matematyka, zajęcia komputerowe,                                                                    wychowawca V b  
 • Katarzyna Bilek                              przyroda, edukacja regionalna                                                                              wychowawca V a
 • Patrycja Deja                                  język angielski, wychowawca VI b
 • Jolanta Świerzy                             język angielski
 • Barbara  Kudela                           język angielski
 • Joanna Kukla                                 muzyka, plastyka, biblioteka,                
 • Mateusz Famulok                     wychowanie fizyczne
 • Elżbieta Sobiech                         wychowanie fizyczne, SIP
 • Beata Wojciech                          zajęcia techniczne, zajęcia                                                                                         komputerowe
 • Ewa Janeczek                               nauczyciel świetlicy
 • Monika Kubicka                          nauczyciel świetlicy, opiekun SRU
 • Marta Sojka                                   nauczyciel świetlicy
 • Mariola Jaworska                       pedagog,                                                                                                                              zajęcia specjalistyczne
 • Ewa Wala                                         logopeda, zajęcia specjalistyczne
 • Elżbieta Kałuża                           nauczyciel  bibliotekarz
 • Grażyna Mendrok                     zajęcia specjalistyczne
 • Sylwia Machoń                            nauczyciel rehabilitant
 • Barbara Pyclik                             religia, wychowanie do życia w                                                                               rodzinie  
 • ks. Bogusław Świech                religia

Pracownicy administracji i obsługi:

W sekretariacie pracuje Pani – Anna Malcharek, Kinga Litwiniec – Faruga 

O klucze i otocznie szkoły dba Pani Janina Nowotyńska.

Pan Janusz Kania usuwa usterki w budynkach i na podwórku w  oraz dba o sprzęty.

Posiłki przygotowują Panie – Barbara Jaros, Anna Wagner, Bożena Grabowska, Elżbieta Puda.

Pani Sylwia Malcharek układa jadłospisy i dba o zaopatrzenie kuchni.

O czystość w szkole dbają Panie –  Ilona Pęszor,  Anna Duńka, Katarzyna Kapias, Barbara Szczotka

Higienistka szkolna Pani Anna Michałek.

 

Szkoła z klasą!