Pracownicy

 Nauczyciele pracujący w szkole w  roku szkolnym 2021/2022:

 • Jolanta Rudka                    dyrektor 
 • Karolina Zioło                  wicedyrektor,                                                                                                                                informatyka,  technika
 • Alina Bałuch                        wicedyrektor, wychowanie                                                                                                przedszkolne
 • Beata Goleń – Świgoń    edukacja wczesnoszkolna – III b                                                                                    beata.golen.swigon@zsppiasek.pl
 • Mariola Mańka                edukacja wczesnoszkolna – I b                                                                                           matematyka mariola.manka@zsppiasek.pl
 • Aleksandra Skapczyk     edukacja wczesnoszkolna – I a,                                                                                       historia aleksandra.skapczyk@zsppiasek.pl
 • Barbara Bułhak               edukacja wczesnoszkolna – I c , wdż                                                                              barbara.bulhak@zsppiasek.pl
 • Agnieszka Tużnik             edukacja wczesnoszkolna – III a                                agnieszka.tuznik@zsppiasek.pl
 • Beata Skrzypiec               edukacja wczesnoszkolna –  II a,                                                                                        zajęcia z terapii pedagogicznej                                                                                        beata.skrzypiec@zsppiasek.pl
 • Karina Głowacka – Bieszczad     edukacja wczesnoszkolna II c,
  technika    karina.glowacka.bieszczad@zsppiasek.pl
 • Aldona Czarnuch – Szłapa      edukacja wczesnoszkolna II b                                 aldona.czarnuch.szlapa@zsppiasek.pl
 •  Joanna Kukla                     wychowawca VIII a, muzyka,                     plastyka                                 joanna.kukla@zsppiasek.pl
 • Barbara  Kudela                 wychowawca VIII b, język angielski                                                                               barbara.kudela@zsppiasek.pl
 • Elżbieta Sobiech                 wychowawca VIII c, wychowanie                                                                                      fizyczne,                                                                                                                                         elzbieta.sobiech@zsppiasek.pl
 • Barbara Wardziak              wychowawca VII a  język polski,                                                                     religia, tyflopedagog, surdopedagog                                                                             barbara.wardziak@zsppiasek.pl       
 • Katarzyna Zioło                  język polski
 •  Elżbieta Jochemczyk         język polski                                                          jochemczyk.elzbieta@zsppiasek.pl 
 • Barbara Szymura-Trębacz   wychowawca V a, język polski,                                                                                      historia                                                                                                                                         barbara.szymura.trebacz@zsppiasek.pl
 • Paweł Wita                             język polski                                                                                                                                  pawel.wita@zsppiasek.pl
 • Monika Kubicka     nauczyciel                                                                                                                                        wspomagający, surdopedagog
  monika.kubicka@zsppiasek.pl
 • Natalia Gongor                  historia, wos, wychowawca VI                                                                                          natalia.gongor@zsppiasek.pl
 • Anna Ryba                              wychowawca IV a  matematyka                                                                                     anna.ryba@zsppiasek.pl      
 • Dominika Kliber                matematyka  , wychowawca 4 ci                                                                                     dominika.kliber@zsppiasek.pl
  • Katarzyna Bilek            wychowawca kl. IV b
   przyroda,   geografia                                                                                                         katarzyna.bilek@zsppiasek.pl              
 • Katarzyna Jaroszek            wychowawca V c, język angielski                                                                                   katarzyna.jaroszek@zsppiasek.pl
 • Marta Sojka                        nauczyciel wspierający                                                                                                       marta.sojka@zsppiasek.pl
 • Jolanta Świerzy                   język angielski                                                                                                                            jolanta.swierzy@zsppiasek.pl
 • Bogusława Widera            język angielski                                                                                                                            bogusława.widera@zsppiasek.pl
 • Beata Folek                             język francuski                                                                                                                          beata.folek@zsppiasek.pl
 • Beata Piwowarczyk           język francuski
  beata.piwowarczyk@zsppiasek.pl
 • Małgorzata Stalmach        język niemiecki                                                                                                                          malgorzata.stalmach@zsppiasek.pl
 • Aleksandra Furman            chemia                                                                                                                                          aleksandra.furman@zsppiasek.pl
 • Krystyna Kepke                    wychowawca VII d, matematyka, fizyka,                                                                   krystyna.kepke@zsppiasek.pl
 • Agnieszka Harazin              chemia, fizyka                                                                                                                              agnieszka.harazin@zsppiaek.pl
 • Sebastian Kamiński              wychowanie fizyczne,                                                                                                           sebastian.kaminski@zsppiasek.pl 
 • Katarzyna Grabowska         wychowanie fizyczne,                                                                                                            katarzyna.grabowska@zsppiasek.pl      
 • Tomasz Marcinkiewicz         wychowawca VII b, informatyka, fizyka                                                                      tomasz.marcinkiewicz@zsppiasek.pl
 • Mariola Pastuszka           biologia, edukacja regionalna, tyflopedagog,                                                           surdopedagog, wychowawca V bi                                                                                    mariola.pastuszka@zsppiasek.pl        
 • Ewa Janeczek                    wychowawca świetlicy                                                                                                              ewa.janeczek@zsppiasek.pl
 • Beata Czarnecka          wychowawca świetlicy                   beata.czarnecka@zsppiasek.pl
 • Marta Błażyca                      psycholog                                                                                                                                        marta.blazyca@zsppiasek.pl
 • Mariola Jaworska               pedagog,  zajęcia specjalistyczne                                                                                 mariola.jaworska@zsppiasek.pl
 • Elżbieta Kuczma                         nauczyciel wspierający                                                                                                elzbieta.kuczma@zsppiasek.pl
 • Anna Homa                                   nauczyciel wspierający
                                                                anna.homa@zsppiasek.pl
 • Ewa Wala                                        logopeda                                                                                                                                  ewa.wala@zsppiasek.pl
 • Magdalena Szymczak        nauczyciel wspierający, zajęcia                                                                                         specjalistyczne, bibliotekarz                                                                                            magdalena.szymczak@ zsppiasek.pl
 • Gabriela Wiencek            nauczyciel doradca zawodowy                                                                                          gabriela.wiencek@zsppiasek.pl
 • Dorota Pawełek                  wychowawca VII c   nauczyciel wspierający,                                                            zajęcia specjalistyczne,                                                                                                          dorota.blakala@zsppiasek.pl
 • Agnieszka Pocielej            nauczyciel wspierający ,                                                                                                       surdopedagog                                                                                                                         agnieszka.pocielej@zsppiasek.pl
 • Marta Kiecok                     nauczyciel wspierający, zajęcia                                                                                         specjalistyczne                                                                                                                         marta.kiecok@zsppiasek.pl
 • Zofia Lorens                        nauczyciel wspierający, zajęcia                                                                                       specjalistyczne  zofia.lorens@zsppiasek.pl
 • Rafał Biela                           edukacja dla bezpieczeństwa                                                                                          rafal.biela@zsppiasek.pl
 • Barbara Pyclik            religia, wychowanie do życia w                                                                                                 rodzinie                                                                                                                                barbara.pyclik@zsppiasek.pl
 • ks. Bartosz Jankowski                religia                                                                                                                                    bartosz.jankowski@zsppiasek.pl
 • Maria Lasek                                   religia                                                                                                                                    maria.lasek@zsppiasek.pl

Pracownicy administracji i obsługi:

W sekretariacie pracuje Pani – Katarzyna Bernard, Justyna Kojzarek

O klucze i otocznie szkoły dba Bogumiła Staroń.

Panowie Henryk Lazar i Krzysztof Pęszor usuwają usterki w budynkach i na podwórku w  oraz dbają o sprzęty.

Posiłki przygotowują Panie – Barbara Jaros,  Bożena Grabowska, Elżbieta Puda, Halina Wybrańczyk

Pani Sylwia Malcharek układa jadłospisy i dba o zaopatrzenie kuchni.

O czystość w szkole dbają Panie –  Grażyna Bielecka, Joanna Pękała,  Ilona Pęszor, Anna Zakrzewska

Pielęgniarka szkolna Pani Irena Przybylska

Szkoła z klasą!

Font Resize
Kontrast