Pracownicy

 Nauczyciele pracujący w szkole w  roku szkolnym 2018/2019:

 • Jolanta Rudka                                  dyrektor
 • Karolina Zioło                                   wicedyrektor, zajęcia                                                                                                    komputerowe,  zajęcia techniczne,                                                                      informatyka,  technika
 • Alina Bałuch                                     wicedyrektor, wychowanie                                                                                        przedszkolne
 • Mariola Mańka                               edukacja wczesnoszkolna – Ia,                                                                                   matematyka
 • Aleksandra Skapczyk                 edukacja wczesnoszkolna – Ib,                                                                                  historia
 • Agnieszka Tużnik                           edukacja wczesnoszkolna – Ic
 • Beata Skrzypiec                              edukacja wczesnoszkolna –  II a,                                                                              zajęcia specjalistyczne
 • Karina Głowacka – Bieszczad    edukacja wczesnoszkolna IIb,                                                                                 plastyka, technika
 • Beata Goleń – Świgoń                    edukacja wczesnoszkolna – III
 •  Joanna Kukla                                     wychowawca V a, muzyka,                                                                                         plastyka
 • Barbara  Kudela                                wychowawca V b, język angielski
 • Elżbieta Sobiech                               wychowawca V c, wychowanie                                                                                fizyczne,
 • Anna Granatyr – Spychała           wychowawca IV c, wychowanie                                                                            fizyczne
 • Barbara Wardziak                          język polski, religia, wychowawca                                                                        VIII a, tyflopedagog, surdopedagog       
 • Katarzyna Zioło                              język polski,  wychowawca VIa
 • Barbara Szendzielorz                   język polski
 •  Natalia Gongor                               historia i                                                                                                                               społeczeństwo, historia,    wos
 • Anna Ryba                                          matematyka, zajęcia                                                                                                     komputerowe,  informatyka,                                                                                   wychowawca VII b
 • Maria Frydrych                               matematyka 
 • Katarzyna Bilek                              wychowawca VII a, przyroda,                                                                                  geografia                                                                                                                                                                    
 • Patrycja Deja                                   język angielski, wychowawca VIII b
 • Jolanta Świerzy                              język angielski
 • Beata Folek                                       język francuski,
 • Małgorzata Stalmach                  język niemiecki
 • Aleksandra Furman                     chemia
 • Krystyna Kepke                             matematyka, fizyka, wychowawca
  IV d
 • Mateusz Piesiur                           wychowanie fizyczne, wychowawca
  IV a                
 • Beata Wojciech                          zajęcia techniczne, zajęcia                                                                                          komputerowe, technika,
  informatyka, wychowawca IV b
 • Mariola Pastuszka                    wychowawca świetlicy, biologia,                                                                           edukacja regionalna, tyflopedagog,                                                                    surdopedagog, wychowawca VIa 
 • Barbara Bułhak                            wychowawca świetlicy, zajęcia                                                                               specjalistyczne 
 • Agnieszka Jarosz                        wychowawca świetlicy
 • Marta Błażyca                             psycholog
 • Mariola Jaworska                       pedagog,                                                                                                                              zajęcia specjalistyczne
 • Grażyna Mendrok                      tyflopedagog  
 • Sylwia Machoń                             nauczyciel rehabilitant
 • Ewa Wala                                         logopeda
 • Klaudia Kania                              zajęcia specjalistyczne
 • Magdalena Szymczak            nauczyciel  bibliotekarz
 • Gabriela Wiencek                        nauczyciel doradca zawodowy
 • Dorota Błąkała                           nauczyciel wspierający, zajęcia                                                                              specjalistyczne
 • Agnieszka Pocielej                    nauczyciel wspierający,                                                                                               surdopedagog
 • Marta Kiecok                              nauczyciel wspierający, zajęcia                                                                            specjalistyczne
 • Marta Sojka                                   nauczyciel wspierający,
 • Zofia Lorens                                 nauczyciel wspierający, zajęcia                                                                              specjalistyczne
 • Agnieszka Biela                           edukacja dla bezpieczeństwa
 • Barbara Pyclik                             religia, wychowanie do życia w                                                                               rodzinie  
 • ks. Bogusław Świech                religia
 • Maria Lasek                                   religia

Pracownicy administracji i obsługi:

W sekretariacie pracuje Pani – Anna Malcharek, Katarzyna Bernard

O klucze i otocznie szkoły dba Pani Janina Nowotyńska.

Pan Janusz Kania usuwa usterki w budynkach i na podwórku w  oraz dba o sprzęty.

Posiłki przygotowują Panie – Barbara Jaros, Anna Wagner, Bożena Grabowska, Elżbieta Puda, Halina Wybrańczyk

Pani Sylwia Malcharek układa jadłospisy i dba o zaopatrzenie kuchni.

O czystość w szkole dbają Panie –  Bogumiła Staroń,  Grażyna Bielecka, Joanna Pękała, Anna Zakrzewska

Higienistka szkolna Pani Anna Michałek.

 

Szkoła z klasą!