Pracownicy

 Nauczyciele pracujący w szkole w  roku szkolnym 2019/2020:

 • Jolanta Rudka                                  dyrektor
 • Karolina Zioło                                   wicedyrektor,                                                                                                                  informatyka,  technika
 • Alina Bałuch                                     wicedyrektor, wychowanie                                                                                        przedszkolne
 • Anna Granatyr – Spychała        edukacja wczesnoszkolna – Ia,
  zajęcia z terapii pedagogicznej
 • Beata Goleń – Świgoń                 edukacja wczesnoszkolna – Ib
 • Mariola Mańka                               edukacja wczesnoszkolna – IIa,                                                                                matematyka
 • Aleksandra Skapczyk                   edukacja wczesnoszkolna – IIb,                                                                               historia
 • Agnieszka Tużnik                             edukacja wczesnoszkolna – IIc
 • Beata Skrzypiec                                edukacja wczesnoszkolna –  III a,                                                                        zajęcia z terapii pedagogicznej
 • Karina Głowacka – Bieszczad     edukacja wczesnoszkolna IIIb,
  technika
 • Aldona Czarnuch – Szłapa           edukacja wczesnoszkolna IIIc
 •  Joanna Kukla                                     wychowawca VI a, muzyka,                                                                                      plastyka
 • Barbara  Kudela                                wychowawca VI b, język angielski
 • Elżbieta Sobiech                               wychowawca VI c, wychowanie                                                                                fizyczne,
 • Barbara Wardziak                          język polski, religia,                                                                                                     tyflopedagog, surdopedagog       
 • Katarzyna Zioło                              język polski,  wychowawca VIIa
 • Barbara Szendzielorz                   język polski, wychowawca Va
 • Natalia Gongor                               historia, wos, wychowawca IV
 • Anna Ryba                                          matematyka,  wychowawca VIIIb     
 • Sylwia Piech-Hennek                  matematyka 
 • Katarzyna Bilek                              wychowawca VIII a, przyroda,                                                                                  geografia                                                       
 • Patrycja Deja                                   język angielski
 • Jolanta Świerzy                              język angielski
 • Beata Folek                                       język francuski,
 • Małgorzata Stalmach                  język niemiecki
 • Aleksandra Furman                     chemia
 • Krystyna Kepke                             matematyka, fizyka, wychowawca
  V d
 • Sebastian Kamiński                      wychowanie fizyczne,                 
 • Tomasz Marcinkiewicz             informatyka, wychowawcaVb
 • Mariola Pastuszka                    biologia, edukacja regionalna                                                                                tyflopedagog, surdopedagog,                                                                                  wychowawca VIIb                                         
 • Barbara Bułhak                          wychowawca świetlicy, zajęcia                                                                             specjalistyczne, wychowanie do                                                                         życia   w rodzinie 
 • Ewa Janeczek                            wychowawca świetlicy
 • Marta Błażyca                            psycholog
 • Mariola Jaworska                    pedagog,                                                                                                                             zajęcia specjalistyczne
 • Elżbieta Kuczma                       nauczyciel wspierający
 • Katarzyna Fojcik                       nauczyciel wspierający
 • Ewa Wala                                        logopeda
 • Magdalena Szymczak              nauczyciel  bibliotekarz, zajęcia                                                                             specjalistyczne
 • Gabriela Wiencek                      nauczyciel doradca zawodowy
 • Dorota Błąkała                           nauczyciel wspierający, zajęcia                                                                              specjalistyczne, wychowawca Vc
 • Agnieszka Pocielej                    nauczyciel wspierający,                                                                                               surdopedagog
 • Marta Kiecok                              nauczyciel wspierający, zajęcia                                                                               specjalistyczne
 • Zofia Lorens                                 nauczyciel wspierający, zajęcia                                                                               specjalistyczne
 • Rafał Biela                                     edukacja dla bezpieczeństwa
 • Barbara Pyclik                             religia, wychowanie do życia w                                                                               rodzinie  
 • ks. Bogusław Świech                religia
 • Maria Lasek                                   religia

Pracownicy administracji i obsługi:

W sekretariacie pracuje Pani – Anna Malcharek, Katarzyna Bernard

O klucze i otocznie szkoły dba Pani Janina Nowotyńska.

Pan Janusz Kania usuwa usterki w budynkach i na podwórku w  oraz dba o sprzęty.

Posiłki przygotowują Panie – Barbara Jaros, Anna Wagner, Bożena Grabowska, Elżbieta Puda, Halina Wybrańczyk

Pani Sylwia Malcharek układa jadłospisy i dba o zaopatrzenie kuchni.

O czystość w szkole dbają Panie –  Bogumiła Staroń,  Grażyna Bielecka, Joanna Pękała, Anna Zakrzewska

Higienistka szkolna Pani Anna Michałek.

 

Szkoła z klasą!