Pracownicy

 Nauczyciele pracujący w szkole w  roku szkolnym 2017/2018:

 • Jolanta Rudka                                 dyrektor
 • Karolina Zioło                               wicedyrektor, zajęcia komputerowe,                                                                   zajęcia techniczne, informatyka,                                                                           technika
 • Alina Bałuch                                    wicedyrektor, wychowanie                                                                                       przedszkolne
 • Beata Skrzypiec                             edukacja wczesnoszkolna –  I a,                                                                              zajęcia specjalistyczne
 • Karina Głowacka – Bieszczad    edukacja wczesnoszkolna –   Ib
 • Beata Goleń – Świgoń                 edukacja wczesnoszkolna – II
 • Aleksandra Skapczyk                  edukacja wczesnoszkolna –  III a,                                                                             historia i społeczeństwo
 • Agnieszka Tużnik                           edukacja wczesnoszkolna –  III b
 • Anna Granatyr – Spychała        edukacja wczesnoszkolna –  III c
 • Mariola Mańka                                edukacja wczesnoszkolna –  III d,                                                                            matematyka
 •  Joanna Kukla                                   wychowawca IV a, muzyka,                                                                                     plastyka
 • Barbara  Kudela                            wychowawca IV b, język angielski
 • Elżbieta Sobiech                           wychowawca IV c, wychowanie                                                                              fizyczne,
 • Barbara Wardziak                         język polski, religia, wychowawca                                                                        VII a, tyflopedagog, surdopedagog       
 • Katarzyna Zioło                              język polski,  wychowawca Va
 •  Barbara Szumura – Trębacz      język polski, historia i                                                                                                  społeczeństwo, historia,                                                                                           wychowawca V b
 • Anna Ryba                                          matematyka, zajęcia komputerowe,                                                                   informatyka, wychowawca VI b
 • Maria Frydrych                               matematyka 
 • Katarzyna Bilek                              wychowawca VI a, przyroda,                                                                                   geografia                                                                                                                                                                    
 • Patrycja Deja                                  język angielski, wychowawca VII b
 • Martyna Stawicka                       język angielski
 • Beata Folek                                     język francuski, wychowawca                                                                                 świetlicy
 • Małgorzata Stalmach                język niemiecki
 • Aleksandra Furman                    fizyka, chemia
 • Mateusz Piesiur                           wychowanie fizyczne                
 • Józef Synoczek                           zajęcia techniczne, zajęcia                                                                                          komputerowe, technika, informatyka
 • Mariola Pastuszka                    wychowawca świetlicy, biologia,                                                                           edukacja regionalna 
 • Barbara Bułhak                            wychowawca świetlicy, zajęcia specjalistyczne 
 • Ewa Janeczek                               wychowawca świetlicy
 • Katarzyna Janus                        psycholog
 • Mariola Jaworska                       pedagog,                                                                                                                              zajęcia specjalistyczne
 • Grażyna Mendrok                      tyflopedagog  
 • Sylwia Machoń                             nauczyciel rehabilitant
 • Weronika Stasicka                    logopeda, zajęcia specjalistyczne
 • Martyna Cuber                           logopeda
 • Klaudia Kania                              zajęcia specjalistyczne
 • Natalia Gongor                           nauczyciel  bibliotekarz
 • Magdalena Szymczak            nauczyciel  bibliotekarz
 • Marzena Szary                            nauczyciel doradca zawodowy
 • Dorota Błąkała                           nauczyciel wspierający, zajęcia                                                                              specjalistyczne
 • Agnieszka Pocielej                    nauczyciel wspierający,       surdopedagog
 • Barbara Pyclik                             religia, wychowanie do życia w                                                                               rodzinie  
 • ks. Bogusław Świech                religia

Pracownicy administracji i obsługi:

W sekretariacie pracuje Pani – Anna Malcharek, Katarzyna Bernard

O klucze i otocznie szkoły dba Pani Janina Nowotyńska.

Pan Janusz Kania usuwa usterki w budynkach i na podwórku w  oraz dba o sprzęty.

Posiłki przygotowują Panie – Barbara Jaros, Anna Wagner, Bożena Grabowska, Elżbieta Puda.

Pani Sylwia Malcharek układa jadłospisy i dba o zaopatrzenie kuchni.

O czystość w szkole dbają Panie –  Ilona Pęszor,  Bogumiła Staroń,  Grażyna Bielecka, Halina Wybrańczyk.

Higienistka szkolna Pani Anna Michałek.

 

Szkoła z klasą!