Programy, projekty, dofinansowania

 

Rok szkolny 2021/2022

1.  Zajęcia pozalekcyjne w ramach programu Szkolnego Klub Sportowego. Zajęcia sportowe prowadzi Elżbieta Sobiech i Sebastian Kamiński.

2. Dotacja w ramach rezerwy oświatowej – doposażenie pracowni geograficznej, biologicznej, chemicznej, fizycznej. Szkoła zakupiła pomoce naukowe za kwotę 75 tyś. zł

Rok szkolny 2020/2021

1. Plac zabaw

 Modernizacja placu zabaw w ramach  Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2019,  wartość: 129 540,08 zł.

2. Programy edukacyjne

A/ Łączy ich Niepodległa – koordynator Natalia Gongor. Warsztaty i zwiedzanie KL Auschwitz.
Podsumowanie programu konferencją dla nauczycieli.

B/ Kontynuacja Programu Edukacja Inspiracja –  organizowanego przez Fundację Szkoła z Klasą i Edukacyjną Fundację im. prof. Romana Czerneckiego EFC, która również go finansowała (3 500,00).    Autorski  projekt edukacyjnego Daisy Hochberg – perła z Pszczyny”  realizowała  Barbarę Wardziak.

W październiku uczniowie spotykali się z księżną  Daisy na – Spotkaniach przy herbatce. Kolejne – spotkanie w kąciku księżnej Daisy. Nagrali film.

A oto , podsumowanie programu.

certyfikat Basia

3. Zajęcia pozalekcyjne

Szkolny Klub Sportowy” –  kontynuacja pozalekcyjnych zajęć sportowych  w ramach programu Szkolnego Związku Sportowego. Koordynator -Elżbieta Sobiech.

4. Dotacja w ramach rezerwy oświatowej

Szkoła wzbogaciła się o sprzęt multimedialny oraz meble za kwotę 50 tyś. zł.

Rok szkolny 2019/2020

1. Projekty edukacyjne

Program Edukacja Inspiracja –  organizowany przez Fundację Szkoła z Klasą i Edukacyjną Fundację im. prof. Romana Czerneckiego EFC, która również go finansuje. Realizacja  autorskiego  projektu edukacyjnego Daisy Hochberg – perła z Pszczyny”  przez  Barbarę Wardziak.

2. Zajęcia pozalekcyjne

Szkolny Klub Sportowy” –  kontynuacja pozalekcyjnych zajęć sportowych  w ramach programu Szkolnego Związku Sportowego. Koordynator -Elżbieta Sobiech

Rok szkolny 2018/2019

1. Świetlica

Mega Misja – kontynuacja projektu w świetlicy szkolnej w formie zadań dodatkowych – koordynator Barbara Bułhak

2. Zajęcia pozalekcyjne

Szkolny Klub Sportowy” –  kontynuacja pozalekcyjnych zajęć sportowych  w ramach programu Szkolnego Związku Sportowego. Koordynator -Elżbieta Sobiech

Zajęcia pozalekcyjne – kontynuacja zajęć w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2018.

Rok szkolny 2017 – 2018

1. Projekty edukacyjne

mPotęga – „Matma jest cool!” projekt mBanku, w ramach realizacji projektu sfinansowano zakup pomocy do zajęć i nagród dla uczniów w wysokości 3015,00 zł. Uczniowie uczestniczyli w bardzo ciekawych zajęciach i wyjazdach- koordynator Anna Ryba. blog,    relacja z wizyty w CNK w Warszawie.

„Ratujemy i Uczymy ratować” – program edukacyjny Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – koordynator Beata Skrzypiec, Agnieszka Tużnik

 2. Świetlica

„MegaMisja” – Fundacja Orange – koordynator Barbara Bułhak
świetlica wzbogaciła się w ramach przystąpienia i realizacji programu o tablety (wygrana w konkursie), zestaw książek i gier planszowych, audiobooki i zabawki edukacyjne.

„Klub gier planszowych Granny” –  dzięki przystąpieniu i realizacji programu świetlica otrzymała zestaw gier planszowych oraz ciekawe gadżety.

3. Biblioteka

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”Priorytet 3  – kolejny raz otrzymaliśmy  dofinansowanie w wysokości 12 000,00 zł do zakupu książek  do biblioteki szkolnej w ramach  Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014 – 2020, dodatkowo wkład własny z budżetu wynosił 3 000,00 zł.

4.  Technologia informacyjna

„Aktywna tablica” – dofinansowanie w wysokości 14 000 zł do zakupu ekranu dotykowego o raz rzutnika multimedialnego. Wkład własny z budżetu wynosił 3 500,00 zł.  Koordynator – A. Ryba uczestniczyła w dwudniowym szkoleniu z zakresu wykorzystania TIK w nauczaniu. Nauczyciele utworzyli sieć współpracy pomiędzy SP10, SP6, SP3.

5. Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne realizowane z funduszy Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2018.  Robotyka, ceramika, szachy, doświadczenia i eksperymenty.

Szkolny Klub Sportowy” –  sportowe zajęcia pozalekcyjne w ramach programu Szkolnego Związku Sportowego. Koordynator -Elżbieta Sobiech.

6. Programy profilaktyczne

Program Nauki Zachowania” – program profilaktyczny – koordynator Mariola Jaworska, Katarzyna Zioło – które uczestniczyły w bezpłatnych szkoleniach oraz przeprowadziły szkolenie rady pedagogicznej, ponadto nauczyciele uczący w drugim etapie edukacyjnym brali udział w dwudniowych szkoleniach z terapeutą. Program jest finansowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020.

Rok szkolny 2016 – 2017

1. rojekty edukacyjne

1.  „SuperKoderzy” – koordynator Katarzyna Bilek, dzięki przystąpieniu i realizacji programu szkoła otrzymał ciekawe pomoce do przyrody w wysokości 3 500,00 zł, uczniowie uczestniczący w programie ciekawe gadżety, 2 nauczycieli uczestniczyła w nieodpłatnych szkoleniach.

2.  „Cybernauci”, w zajęciach  warsztatowych uczestniczyli  uczniowie, rodzice, nauczyciele.

3.  „My nie gryziemy” – Fundacja Ewy Nawarol– Po raz drugi odbyły się bezpłatne dwudniowe warsztaty dla wszystkich dzieci dotyczące  bezpiecznego zachowywania się w obecności zwierząt, odżywiania psów i kotów. Dodatkową atrakcją było zwiedzanie kolorowej, amerykańskiej ciężarówki. Wizyta 2015 w Piasku i  Przedszkolaki w 2016, uczniowie w wielkim trucku – koordynator Mariola Mańka.

4. „Szkolny  Klub Sportowy” – 4 godziny tygodniowo sportowych zajęć sportowych w ramach programu Szkolnego Związku Sportowego.

Rok szkolny 2015 – 2016

I. Biblioteka

1. Kontynuacja projektu Biblioteki Narodowej.

2. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014 – 2020 „Książki naszych Marzeń”.
Biblioteka wzbogaciła się o księgozbiór o wartości 2 712,50 zł z czego z dotacji 2170,00 zł. z budżetu  542,50 zł.

II. Edukacja włączająca –
zakup pomocy naukowych i wyposażenia dla dzieci wymagających wsparcia w wysokości 5 674,00 zł.

III. Wyposażenie gabinetów profilaktyki medycznej –
zakup nowych urządzeń i mebli na kwotę 5 789,99 zł.

IV. Projekty edukacyjne

My nie gryziemy – bezpłatne warsztaty dla dzieci i uczniów.

Rok szkolny 2014 – 2015 

I. Biblioteka

Kontynuacja projektu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek. Priorytet 2 – realizacja warsztatów origami klik,  warsztaty plakatowe klik.  Miejsko – Powiatowa Biblioteka w Pszczynie przekazała na rzecz biblioteki szkolnej księgozbiór o wartości 1 454, 44 zł.

  II. Półkolonie zorganizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego
200 dzieci z Piasku w wieku od 6 – 16 lat łącznie na 4 turnusach  skorzystało z bezpłatnych półkolonii zorganizowanych dzięki zgłoszonemu przez Radę Rodziców z ZSP w Piasku do Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiemu  2015 projektowi. Organizację półkolonii koordynowała Mariola Mańka.
relacja z półkolonii -1, relacja z półkolonii II, relacja z półkolonii III.

Rok szkolny 2013 – 2014

I. Biblioteka

„Zakup nowości wydawniczych do bibliotek  publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych” – Projekt realizowany przez Bibliotekę Narodową w ramach współpracy z Biblioteką Miejsko – Powiatową w Pszczynie, filia w Piasku   Pracujemy nad projektem,   Nowości książkowe. Projekt koordynowała Karolina Zioło.

II. Radosna Szkoła

pobrane

W listopadzie 2013 r. nasza placówka została wyposażona w duży plac zabaw, który powstał w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” przy współudziale Gminy Pszczyna. Oto relacje z zabawy na nowym placu zabaw – relacja l,  relacja II

Przygotowania do realizacji projektu:

  1. Złożenie wniosku  do organu prowadzącego X 2012 r.
  2. Oczekiwanie na decyzję Wojewody III 2013 r.
  3. Podpisanie umowy organu prowadzącego z Wojewodą Śląskim IV 2013 r.
  4. Realizacja projektu, w tym wybór projektanta, wykonawcy, przygotowanie terenu i montaż  urządzeń  V – XII 2013 r.

Całkowity koszt budowy placu zabaw wynosił 231 568,77 zł w tym dotacja rządowa z budżetu państwa wynosiła 115 000 zł, pozostała kwota to wkład własny Gminy Pszczyna. 

Rok szkolny 2010 – 2011

I. Radosna Szkoła

pobrane

Przygotowania do realizacji projektu Radosna Szkoła rozpoczęły się w roku 2009 od rozeznania potrzeb szkoły i przygotowania wniosku przez dyrektora do Burmistrza Pszczyny. W kolejnym roku 2010 Gmina Pszczyna złożyła wniosek do Wojewody Śląskiego o dofinansowanie z budżetu państwa zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach dla 13 prowadzonych przez gminę szkół podstawowych.

Po podpisaniu umowy pomiędzy Wojewodą Śląskim i Burmistrzem Pszczyny mogliśmy zakupić, przestrzegając procedury wynikające z  przepisów o zamówieniach publicznych, zaplanowane we wniosku pomoce dydaktyczne za sumę 12 009, 33 zł, z czego 12 000 zł zostało sfinansowane przez budżet państwa w ramach programu „Radosna szkoła”. Szkoła ze swojej strony odnowiła pomieszczenie na sumę 3 965 zł, co stanowiło wkład własny.

Dzięki programowi nasza salka gimnastyczna wzbogaciła się jesienią 2010 r o ciekawe i potrzebne pomoce do motoryki dużej i małej. Salka obecnie spełnia rolę miejsca, w którym dzieci młodsze zaspakajają swoją naturalną potrzebę ruchu. Salka jest podzielana na cześć na zabawę i na relaksację. W pomieszczeniu znajdują się między innymi: duże, miękkie klocki, materace, suchy basen, ścianki wspinaczkowe, duża ilość piłek, tory przeszkód. Pomoce spełniają funkcje edukacyjne i usprawniają małą motorykę (układanki, instrumenty perkusyjne, gry).

Zajęcia w sali odbywają się planowo, natomiast dzieci młodsze, przebywające w świetlicy w godzinach popołudniowych mają codziennie dostęp do sali zabaw wraz z  rówieśnikami. Po zakończeniu zajęć szkolnych, intensywnym ruchu i zabawie każde dziecko ma możliwość wyciszenia się, relaksu i indywidualnej pracy, jak również może rozwijać swoje  uzdolnienia. Pomieszczenie to świetnie spełnia swoją rolę.

Szkoła z klasą!

Font Resize
Kontrast