Programy, projekty, dofinansowania

Rok szkolny 2017 – 2018

1. Projekty edukacyjne

mPotęga – „Matma jest cool!” projekt mBanku – koordynator Anna Ryba

„Ratujemy i Uczymy ratować” – program edukacyjny Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – koordynator Beata Skrzypiec, Agnieszka Tużnik

 2. Świetlica

„MegaMisja” – Fundacja Orange – koordynator Barbara Bułhak

3. Biblioteka

„Książki Naszych Marzeń” – kolejny raz otrzymaliśmy  dofinansowanie w wysokości 12.000 zł do zakupu książek  do biblioteki szkolnej w ramach  Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014 – 2020 .

4.  Technologia informacyjna

„Aktywna tablica” – dofinansowanie w wysokości 14 000 zł do zakupu ekranu dotykowego

5. Zajęcia pozalekcyjne

Szkolny Klub Sportowy” –  sportowe zajęcia pozalekcyjne w ramach programu Szkolnego Związku Sportowego

6. Programy profilaktyczne

Program Nauki Zachowania” – program profilaktyczny – koordynator Mariola Jaworska, Katarzyna Zioło, finansowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020

Rok szkolny 2016 – 2017

Projekty edukacyjne

1. „SuperKoderzy” – klik – koordynator Katarzyna Bilek

2. „Cybernauci” – klik

3.  „My nie gryziemy” - Fundacja Ewy Nawarol- Po raz drugi odbyły się dwudniowe warsztaty dla wszystkich dzieci dotyczące  bezpiecznego zachowywania się w obecności zwierząt, odżywiania psów i kotów. Dodatkową atrakcją było zwiedzanie kolorowej, amerykańskiej ciężarówki. Wizyta 2015 w Piasku i  Przedszkolaki w 2016, uczniowie w wielkim trucku – koordynator Mariola Mańka

4. „Szkolny  Klub Sportowy” – 4 godziny tygodniowo sportowych zajęć sportowych w ramach programu Szkolnego Związku Sportowego.

Rok szkolny 2015 – 2016

I. Biblioteka

1. Kontynuacja projektu Biblioteki Narodowej.

2. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014 – 2020 „Książki naszych Marzeń”

II. Edukacja włączająca

III. Wyposażenie gabinetów profilaktyki medycznej

IV. Projekty edukacyjne

My nie gryziemy - klik.

Rok szkolny 2014 – 2015 

I. Biblioteka

Kontynuacja projektu Biblioteki Narodowej – realizacja warsztatów origami klik,  warsztaty plakatowe klik.

II. Półkolonie zorganizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego
200 dzieci od 6 – 16 lat z Piasku  skorzystało z bezpłatnych półkolonii zorganizowanych dzięki zgłoszonemu przez Radę Rodziców z ZSP w Piasku do Budżetu Obywatelskiemu projektowi klik, klik, klik

Rok szkolny 2013 – 2014

I. Biblioteka

„Zakup nowości wydawniczych do bibliotek  publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych” – Projekt realizowany przez Bibliotekę Narodową w ramach współpracy z Biblioteką Miejsko – Powiatową w Pszczynie, filia w Piasku   klik,   klik

II. Radosna Szkoła

pobrane

W listopadzie 2013 r. nasza placówka została wyposażona w duży plac zabaw, który powstał w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” przy współudziale Gminy Pszczyna. Oto relacje z zabawy na nowym placu zabaw – klik,  klik

Przygotowania do realizacji projektu:

  1. Złożenie wniosku  do organu prowadzącego X 2012 r.
  2. Oczekiwanie na decyzję Wojewody III 2013 r.
  3. Podpisanie umowy organu prowadzącego z Wojewodą Śląskim IV 2013 r.
  4. Realizacja projektu, w tym wybór projektanta, wykonawcy, przygotowanie terenu i montaż  urządzeń  V – XII 2013 r.

Całkowity koszt budowy placu zabaw wynosił 231 568,77 zł w tym dotacja rządowa z budżetu państwa wynosiła 115 000 zł, pozostała kwota to wkład własny Gminy Pszczyna. 

Rok szkolny 2010 – 2011

I. Radosna Szkoła

pobrane

Przygotowania do realizacji projektu Radosna Szkoła rozpoczęły się w roku 2009 od rozeznania potrzeb szkoły i przygotowania wniosku przez dyrektora do Burmistrza Pszczyny. W kolejnym roku 2010 Gmina Pszczyna złożyła wniosek do Wojewody Śląskiego o dofinansowanie z budżetu państwa zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach dla 13 prowadzonych przez gminę szkół podstawowych.

Po podpisaniu umowy pomiędzy Wojewodą Śląskim i Burmistrzem Pszczyny mogliśmy zakupić, przestrzegając procedury wynikające z  przepisów o zamówieniach publicznych, zaplanowane we wniosku pomoce dydaktyczne za sumę 12 009, 33 zł, z czego 12 000 zł zostało sfinansowane przez budżet państwa w ramach programu „Radosna szkoła”. Szkoła ze swojej strony odnowiła pomieszczenie na sumę 3 965 zł, co stanowiło wkład własny.

Dzięki programowi nasza salka gimnastyczna wzbogaciła się jesienią 2010 r o ciekawe i potrzebne pomoce do motoryki dużej i małej. Salka obecnie spełnia rolę miejsca, w którym dzieci młodsze zaspakajają swoją naturalną potrzebę ruchu. Salka jest podzielana na cześć na zabawę i na relaksację. W pomieszczeniu znajdują się między innymi: duże, miękkie klocki, materace, suchy basen, ścianki wspinaczkowe, duża ilość piłek, tory przeszkód. Pomoce spełniają funkcje edukacyjne i usprawniają małą motorykę (układanki, instrumenty perkusyjne, gry).

Zajęcia w sali odbywają się planowo, natomiast dzieci młodsze, przebywające w świetlicy w godzinach popołudniowych mają codziennie dostęp do sali zabaw wraz z  rówieśnikami. Po zakończeniu zajęć szkolnych, intensywnym ruchu i zabawie każde dziecko ma możliwość wyciszenia się, relaksu i indywidualnej pracy, jak również może rozwijać swoje  uzdolnienia. Pomieszczenie to świetnie spełnia swoją rolę.

 

Szkoła z klasą!