Kontakt

 Adres/Dane płatnika:

Nabywca: Gmina Pszczyna, ul. Rynek 2, 43 – 200 Pszczyna

 NIP 638 180 82 50

Odbiorca: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piasku, ul. Szkolna 4,

 43-211 Piasek

Telefon:  32 211 4926 – szkoła;
32 211 4916 – przedszkole
fax: 32 449 1927

E-mail: Dyrektor: sp10piasek@o2.pl

Sekretariat jest czynny:

Poniedziałek – Piątek 7.00-15.00

Gabinet Medycyny Szkolnej:

higienistka – Anna Michałek pracuje w:
środa: 11.45 – 15.45
piątek: 7.25 – 15.00

 Organ Prowadzący szkołę i przedszkole:

Gmina Pszczyna
Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Pszczynie

ul. Zdrojowa 4
43 – 200 Pszczyna
tel. 32 210 2193

Organ nadzoru pedagogicznego:

Kuratorium Oświaty w Katowicach

KO Delegatura w Bielsku – Białej
ul. Piastowska 44
43 – 300 Bielsko – Biała
tel. 33 812 2645

 

Szkoła z klasą!