Kontakt

 Adres/Dane płatnika:

Nabywca:
Gmina Pszczyna,
ul. Rynek 2, 43 – 200 Pszczyna
NIP 638 180 82 50
Odbiorca:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piasku,
ul. Szkolna 4,
43-211 Piasek

Telefony:
32 211 4926 – szkoła;
32 211 4916 – przedszkole
668 135 652 – Jolanta Rudka
600 585 640 – Alina Bałuch
600 530 457 – Intendent
fax: 32 449 1927 – szkoła sekretariat

NIP ZSP w Piasku 638 180 90 31

E-mail: zsp_piasek@pze-pszczyna.pl

Sekretariat jest czynny:

Poniedziałek             – 7.00-16.00
wtorek – piątek        – 7.00 – 15.00

Gabinet Medycyny Szkolnej:

higienistka – Anna Michałek pracuje w:
środa: 11.45 – 15.45
piątek: 7.25 – 15.00

 Organ Prowadzący szkołę i przedszkole:

Gmina Pszczyna
Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Pszczynie

ul. Zdrojowa 4
43 – 200 Pszczyna
tel. 32 210 2193

Organ nadzoru pedagogicznego:

Kuratorium Oświaty w Katowicach

KO Delegatura w Bielsku – Białej
ul. Piastowska 44
43 – 300 Bielsko – Biała
tel. 33 812 2645

Inspektor Danych Osobowych:

Wojciech Kiełkowski
Pszczyński Zarząd Edukacji
ul. Zdrojowa 4, 43-200 Pszczyna
email: iod@pze-pszczyna.pl
tel. (32) 212-85-60

 

 

Szkoła z klasą!