Ankieta dotycząca źródeł ciepła

Urząd Miasta w Pszczynie zwraca się z prośbą o wypełnienie kwestionariusza dotyczącego ogrzewania budynków jednorodzinnych (jedna ankieta na jeden budynek jednorodzinny). Nie jest wymagane podawanie dokładnego adresu, wystarczy podać nazwę miejscowości/sołectwa lub dzielnicy miasta, celem ustalenia orientacyjnej lokalizacji źródła emisji.   Pozyskane dane posłużą jedynie do obliczeń zapotrzebowania na ciepło oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza.

W szkole uczniowie klas 1-4 otrzymali kwestionariusze papierowe. Wypełnioną ankietę można dostarczyć do szkoły najpóźniej do dnia 18.10.2016 r. Wypełnienie kwestionariusza jest dobrowolne i nie wiąże się z żadną odpowiedzialnością i posłuży przede wszystkim do celów statystycznych.

Jeśli ktoś kwestionariusza nie otrzymał może wypełnić ankietę w wersji elektronicznej.