Archiwa tagu: Ankieta

Ankieta dla rodziców

Proponujemy Państwu udział w badaniu, które posłuży opracowaniu raportu o aktualnej sytuacji dzieci naszej szkoły.
Badania są anonimowe. Państwa odpowiedzi znane będą tylko zespołowi badawczemu, a odpowiedzi nie będą analizowane ani przezentowane indywidualanie.
Dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety.


 

Ankieta dotycząca źródeł ciepła

Urząd Miasta w Pszczynie zwraca się z prośbą o wypełnienie kwestionariusza dotyczącego ogrzewania budynków jednorodzinnych (jedna ankieta na jeden budynek jednorodzinny). Nie jest wymagane podawanie dokładnego adresu, wystarczy podać nazwę miejscowości/sołectwa lub dzielnicy miasta, celem ustalenia orientacyjnej lokalizacji źródła emisji.   Pozyskane dane posłużą jedynie do obliczeń zapotrzebowania na ciepło oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza.

W szkole uczniowie klas 1-4 otrzymali kwestionariusze papierowe. Wypełnioną ankietę można dostarczyć do szkoły najpóźniej do dnia 18.10.2016 r. Wypełnienie kwestionariusza jest dobrowolne i nie wiąże się z żadną odpowiedzialnością i posłuży przede wszystkim do celów statystycznych.

Jeśli ktoś kwestionariusza nie otrzymał może wypełnić ankietę w wersji elektronicznej.