Zapraszamy do udziału w Konkursie Biblijnym

 XXII KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ
z Ewangelii według św. Mateusza

„Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”.   (Mt 16, 16)

629471_biblia_34

HONOROWY PATRONAT:

• Biskupi poszczególnych diecezji
• Śląski Kurator Oświaty mgr Urszula Bauer
• Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej mgr Tomasz Kowalik

ADRESACI:

• uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych.

Czytaj dalej Zapraszamy do udziału w Konkursie Biblijnym