Wszystkie wpisy, których autorem jest webmaster

Placówki oświatowe zamknięte do 7 czerwca

Komunikat Burmistrza Pszczyny Dariusza Skrobola dotyczący dalszego funkcjonowania placówek oświatowych na terenie gminy Pszczyna.

W bardzo krótkim czasie liczba zakażeń w gminie Pszczyna wzrosła ponad pięciokrotnie. Jeszcze dwa tygodnie temu zarażonych było 13 osób, dzisiaj już 75. Proszę, aby nadal przestrzegać ustalonych zasad i stosować się do wszystkich zaleceń. To bardzo ważne, bo ryzyko zakażenia jest duże i łagodzeniu obostrzeń powinno towarzyszyć bardzo odpowiedzialne zachowanie. Musimy pamiętać, że w województwie śląskim jest najwięcej zakażeń w skali kraju.

Ze względu na bezpieczeństwo naszych dzieci, rodziców i opiekunów, ale przede wszystkim seniorów zadecydowałem, aby do 7 czerwca przedłużyć okres, kiedy placówki oświatowe zarządzane przez Gminę Pszczyna pozostaną zamknięte.

Równocześnie informuję, że gmina Pszczyna jest przygotowana na wznowienie działalności placówek oświatowych w pierwszym, lecz bezpiecznym dla wszystkich terminie. Dyrektorzy przedszkoli i szkół pozostają w kontakcie z rodzicami dzieci i w razie jakichkolwiek wątpliwości będą odpowiadać na pytania dotyczące poszczególnych placówek.

Dzisiaj najważniejsze jest zdrowie nas wszystkich.

Burmistrz Pszczyny

Dariusz Skrobol

Komunikat Burmistrza Pszczyny z dn. 5 maja 2020 r.

W związku z pojawiającymi się nowymi zakażeniami koronawirusem w okolicach Pszczyny, w trosce o zdrowie mieszkańców gminy zadecydowałem o nieotwieraniu gminnych placówek przedszkolnych oraz żłobka do 24 maja br.

Wzrastająca liczba zakażeń oraz sygnały o nowych zachorowaniach, między innymi wśród pracowników okolicznych kopalni, wzbudzają niepokój wśród mieszkańców, rodziców, pracowników oświaty. Sytuacja skłania do podejmowania decyzji na bieżąco, w oparciu o najświeższe dane z Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz lokalnych stacji sanitarno-epidemiologicznych.

Obecne warunki nie sprzyjają, by zajęcia zostały wznowione 11 maja br. Zmiana decyzji dotycząca ponownego otwarcia przedszkoli i żłobka ma na celu powstrzymanie dalszej transmisji wirusa wśród mieszkańców naszego regionu. Przełożenie terminu zostało skonsultowane z przedstawicielami służb oraz z dyrektorem Szpitala Powiatowego w Pszczynie.

Jak wyjaśnia dr n. med. Marcin Leśniewski, pojawia się lęk, że dzieci przebywające w przedszkolach i żłobku będą wymieniać się wirusem, przyniosą go do domów, gdzie będą pod opieką innych ludzi, rodziców i dziadków, którzy są bardziej narażeni na ciężki przebieg choroby.

Równocześnie informuję, że gmina Pszczyna jest przygotowana na wznowienie działalności placówek oświatowych w pierwszym, lecz bezpiecznym dla wszystkich terminie. Dyrektorzy przedszkoli pozostają w kontakcie z rodzicami dzieci i w razie jakichkolwiek wątpliwości będą odpowiadać na pytania dotyczące poszczególnych placówek.

Dzisiaj najważniejsze jest zdrowie nas wszystkich.

Burmistrz Pszczyny

Dariusz Skrobol

Zgłaszanie dzieci do przedszkola

Dzieci do naszego przedszkola można w poniedziałek i we wtorek zgłaszać Pani Wicedyrektor Alinie Bałuch w godz. 8:00-15:00 pod nr tel. 600 585 640

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia, w pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo powinny mieć dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Komunikat burmistrza ws. ponownego otwarcia przedszkoli i żłobka

Otwarcie pierwszych przedszkoli w gminie Pszczyna planowane jest na poniedziałek, 11 maja. Lista placówek w pierwszej kolejności wznawiających opiekę nad dziećmi podana zostanie w następnym tygodniu, tj. do 8 maja i będzie zależna od liczby zgłoszonych dzieci.

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej o stopniowym znoszeniu ograniczeń funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w maju na terenie Pszczyny otwarte zostaną pierwsze gminne placówki oświatowe: przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Z uwagi na konieczność przystosowania przedszkoli i zapewnienia odpowiednich warunków związanych z bezpieczeństwem sanitarnym nie będzie możliwe otwarcie przedszkoli przed dniem 11 maja. Ostateczne decyzje odnoszące się do terminów otwarcia każdej z placówek oświatowych podejmowane będą w uzgodnieniu z dyrektorami, w oparciu o analizy związane z sytuacją epidemiologiczną na terenie gminy, mając przede wszystkim na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa dzieci oraz pracowników. Planowane jest również otwarcie Żłobka Miejskiego, co jest zależne od pozytywnej decyzji sanepidu (bieżące informacje na ten temat będą publikowane na stronie żłobka).

Informujemy jednocześnie, że ze względu na sytuację epidemiczną w gminie oraz w trosce o zdrowie dzieci, a także kadry placówek, organ prowadzący, tj. gmina Pszczyna może ograniczyć liczebność grup przedszkolnych lub ograniczyć ilość grup przedszkolnych w danej placówce. Aby dziecko zostało uwzględnione w pierwszym etapie wznowienia pracy przedszkoli, prosimy, aby zgłoszenie dziecka przez rodziców do dyrektora odpowiedniej placówki, do której dzieci uczęszczały przed zawieszeniem zajęć, nastąpiło do dnia 5 maja do godziny 15.00.

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia, w pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo powinny mieć dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Aby zapewnić odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, rodzic jest zobowiązany przekazać dyrektorowi istotne informacje o stanie zdrowia dziecka, jak również ewentualne informacje związane z zagrożeniem epidemiologicznym (np. chorobą, izolacją lub kwarantanną) w rodzinie. Do placówek przyjmowane będą wyłącznie dzieci zdrowe – bez objawów chorobowych. W żadnym przypadku nie należy posyłać do przedszkola dziecka, jeżeli w gospodarstwie domowym ktoś przebywa na kwarantannie lub w izolacji w związku z COVID-19. Wówczas wszyscy członkowie rodziny muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

Po analizie wszystkich wniosków oraz mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną, 8 maja 2020r. Urząd Miejski w Pszczynie opublikuje informację wraz z listą placówek, które zostaną otwarte w pierwszej kolejności. Rodzice dzieci będą informowani o wznowieniu zajęć na stronach internetowych placówek.

Sytuacja na bieżąco jest monitorowana przez pracowników Urzędu Miejskiego. W przypadku podejmowania następnych działań publikowane będą osobne komunikaty.

Z uwagi na szczególną sytuację, w trosce o bezpieczeństwo dzieci i mieszkańców liczymy na zrozumienie i współpracę mieszkańców.

Burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol

Zdalne nauczanie wydłużone

Dzień dobry,
jak pewno już Państwo wiecie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 20202 r. wydłuża czas nauczania zdalnego do 26 kwietnia.
Egzamin kończący podstawówkę zostaną przełożone. Odbędą się najwcześniej w czerwcu. Jednak o konkretnych terminach ministerstwo będzie informować co najmniej 3 tygodnie przed datą egzaminów.
Aktualne informacje na temat ograniczeń związanych z epidemia można śledzić na serwisie gov.pl

Pozdrawiam
Karolina Zioło