Wszystkie wpisy, których autorem jest webmaster

Informacja dla rodziców/opiekunów

Drodzy Państwo,

w związku z obciążeniem sieci informatycznej w całej Polsce są czasowe problemy z dziennikiem proszę więc o cierpliwość w oczekiwaniu na nasze odpowiedzi, bo czasem wejdziemy na dziennik i jakaś wiadomość się nam pokazuje ale w tym czasie serwer przestaje działać.

W zakładce szkoła są wpisani wszyscy pracownicy szkoły wraz z e-mailami. W razie potrzeby proszę pisać do nich na e -maila, najlepiej z dziecięcych kont lub z poczty gmail, który jest tworzony na komórkach na potrzeby Sklepu Play. Niestety pocztę też dotyka przeciążenie. Nie wszystkie e-maile docierają na czas, niektóre są po czasie inne wcale nie docierają. To trudny dla nas czas, który uczy nas cierpliwości.

Cały czas kontaktuję się z nauczycielami w sprawie zadań i wpisów. Niestety nie ma możliwości wpisania wszystkiego w godzinach 8:00-9:30, bo nauczyciele mają różne klasy pod opieką a na stronie klasy może robić w określonym czasie wpis tylko jedna osoba, druga może swój wpis dodać, kiedy tamta zakończy i zapisze wprowadzone zmiany.

Staramy się cały cas pracować nad sprawami technicznymi ale nauczyciele mają takie same problemy jak Państwo ze sprzętem, Internetem i też mają swoje dzieci więc ich działania nie różnią się od działań Państwa.

Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia

Karolina Zioło

Pomoc psychologiczna

Dzień dobry,
w związku z epidemią i nauczaniem zdalnym, ja jako psycholog oferuje wsparcie i pomoc psychologiczną dla Państwa jako rodziców oraz dzieci.
Kontakt ze mną to:
kontakt mailowy przez dziennik ,
kontakt telefoniczny 608 0 54 760
komunikator WhatsApp 608 054 760 (bezpłatny)
Skype live:3b7feb6c23016ca2 (bezpłatny).
 
Jestem do Państwa i dzieci do dyspozycji w dniach:
środa i piątek od 9.00 do 15.00
oraz dodatkowy dyżur dla Państwa
czwartek 17.00-19.00.
W tym trudnym czasie życzę Państwu dużo spokoju, wyważonego sposobu korzystania z sieci Internetowej oraz Zdrowia i bezpieczeństwa w każdym dniu a także utrzymanie Nadziei na poprawę.
Z poważaniem
psycholog
Danuta Fastnacht.

Dyżury pani pedagog

W tym trudnym dla wszystkich czasie można się porozumiewać
z Panią Pedagog Mariolą Jaworską.

Adres e-mail: pedagog@zsppiasek.pl.
Dyżury pod  nr tel. 531 935 112
w poniedziałki, środy i piątki w godz. 9.00 – 11.00,
we wtorki i czwartki 15.00 – 17.00

Strony z materiałami przygotowanymi przez nauczycieli dla uczniów

Drodzy Rodzice! Drodzy Uczniowie!

Na naszej stronie szkolnej w Strefie Uczenia powstaje Bank przedmiotowy dla wszystkich klas, do którego nauczyciele będą od poniedziałku wstawiali materiał powtórzeniowy dla uczniów ze wszystkich przedmiotów. Proszę pamiętać, że czas zawieszenia zajęć w szkołach nie jest czasem ferii. Zapraszam do codziennego korzystania z przygotowanych materiałów bo systematyczność bardzo pomaga w nauce.

Zrzut ekranu (58)Pozdrawiam

Karolina Zioło

Okres kwarantanny

Uczniu, 

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe), nie spotykaj się z kolegami i koleżankami; 
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • okres kwarantanny to nie ferie, lecz czas domowego zamknięcia, w czasie którego należy jak najpełniej wypełniać swoje obowiązki szkolne w miarę istniejących możliwości;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela – sprawdzaj pocztę w dzienniku elektronicznym oraz wpisy na stronie internetowej naszego zespołu;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolu i szkole

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 

 • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
 • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół;
 • na dzieci do do 8 lat, przysługuje rodzicowi/opiekunowi zasiłek opiekuńczy do 14 dni.  Wzór oświadczeniaSzczegółowe informacje, komu przysługuje zasiłek;
 • należy śledzić na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły;
 • należy rygorystycznie przestrzegać w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których się przebywa;
 • należy często myć ręce przy użyciu mydła i wody, zachować co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają, przy kasłaniu i kichaniu zakrywać usta i nos.
 • więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus.

Rekomendacje w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa

Koronawirus jest wirusem osłoniętym cienką warstwą tłuszczową dlatego jest wrażliwy na wszystkie detergenty, w tym mydło, preparaty do dezynfekcji oraz promienie UV. Oznacza to, że łatwo go inaktywować prostymi środkami czystości.

Wirus przenosi się:

 • bezpośrednio, drogą kropelkową – zawierające wirusa drobne kropelki powstające w trakcie kaszlu, kichania, mówienia mogą być bezpośrednią przyczyna zakażenia. Odległość 1-1,5 m od osoby, z którą prowadzimy rozmowę, traktowana jest jako bezpieczna pod warunkiem, że osoba ta nie kaszle i nie kicha w naszym kierunku,
 • pośrednio, poprzez skażone wydzieliną oddechową (podczas kichania czy kaszlu) przedmioty i powierzchnie. Wirus nie ma zdolności przetrwania poza organizmem człowieka, ulega dezaktywacji po kilku- kilkunastu godzinach.

Nie istnieje szczepionka ani skuteczne leczenie przeciwko koronawirusowi. Dlatego należy pamiętać

o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:

1. Często myć ręce. Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 %).
Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach. Wirus ma zdolność do krótkotrwałego przebywania na powierzchniach i przedmiotach jeśli skażone zostały wydzieliną oddechową (w trakcie kaszlu, czy kichania) osób chorych. Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach np. dotykając twarzy lub pocierając oczy. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

 

 

2. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu
i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.

3. Zachować bezpieczną odległość. Należy zachować co najmniej 1 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę.
Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego, taką jak 2019-nCoV, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa. Jeśli jest się zbyt blisko, można wdychać wirusa.

4. Unikać dotykania oczu, nosa i ust. Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa
z powierzchni na siebie.

5. Będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie z krajów gdzie szerzy się koronawirus, jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu – NIE należy przychodzić do szkoły!
Należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej – udać się na oddział zakaźny albo obserwacyjno-zakaźny. Należy przy tym pamiętać, żeby unikać środków komunikacji publicznej, aby nie narażać innych osób. Zaleca się osłonięcie ust i nosa maseczka ochronną, która stanowi pierwszą barierę ochronną dla otoczenia.

6. Będąc chorym i mając bardzo złe samopoczucie, ale gdy nie podróżowało się do krajów, w których szerzy się koronawirus – NIE należy od razu podejrzewać u siebie zakażenia koronawirusem. Jednak w dbałości o własne zdrowie NIE należy przychodzić do szkoły, należy pozostać w domu i zasięgnąć porady lekarza rodzinnego.
Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy, koronawirusy, wirusy paragrypy), czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

7. Mając łagodne objawy ze strony układu oddechowego, gdy nie podróżowało się do krajów, w których szerzy się koronawirus należy starannie stosować podstawowe zasady higieny oddychania oraz higieny rąk i pozostać w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

8. Unikać spożywania surowych lub niedogotowanych produktów pochodzenia zwierzęcego. Ostrożnie obchodź się z surowym mięsem, mlekiem lub narządami zwierzęcymi, aby uniknąć krzyżowego zanieczyszczenia poprzez niegotowaną żywność, zgodnie z dobrymi zasadami bezpieczeństwa żywności.

9. Zapobiegać innym chorobom zakaźnym poprzez szczepienia, np. przeciwko grypie. W zależności od sezonu epidemicznego, w Polsce rejestruje się od kilkuset tysięcy do kilku milionów zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę i zachorowania grypopodobne rocznie. Szczyt zachorowań ma miejsce zwykle między styczniem a marcem. Ostre infekcje wirusowe mogą sprzyjać zakażeniom innymi czynnikami infekcyjnymi, w tym wirusami. Nie należy jednak traktować szczepień ochronnych przeciwko grypie jako sposobu zapobiegania zakażeniom koronawirusem.

10. Dbać o odporność, wysypiać się, dbać o kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie.