REKRUTACJA DO PROJEKTU „DOŚWIADCZAM – ROZUMIEM”

REKRUTACJA DO PROJEKTU „DOŚWIADCZAM – ROZUMIEM”
Realizacja projektu Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2018
Informujemy, że w dniach 5-9 marca 2018 roku prowadzona będzie rekrutacja do zajęć pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego 2018: „Zagospodarowanie czasu wolnego przedszkolaków z rocznika 2011 i uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Pszczyna poprzez realizację zajęć dodatkowych
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Piasku, Projekt „Doświadczam – rozumiem”.

W ramach projektu realizowane będą następujące zajęcia pozalekcyjne :

  1. Zajęcia z robotyki
  2. Zajęcia: Eksperymenty z dziedzin przyrodniczych
  3. Zajęcia ceramiczne
  4. Zajęcia szachowe

Zajęcia pozalekcyjne realizowane będą w następujących grupach wiekowych:

  1. Dzieci przedszkolne z rocznika 2011 + I klasy
  2. Uczniowie klas II-III
  3. Uczniowie klas IV-V
  4. Uczniowie klas VI – VII

Zajęcia realizowane będą od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych na terenie naszej szkoły, a realizatorem zajęć będzie Pszczyńskie Centrum Kultury.
Wypełnioną i podpisaną przez rodzica/prawnych opiekunów „Deklarację uczestnictwa dziecka w zajęciach w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018” należy złożyć w sekretariacie szkoły w godzinach 7:00 – 15:00 w terminie 5-9.03.2018r.
W związku z warsztatową formą zajęć (maks. 16 osób w każdej z grup), prosimy  o zadeklarowanie w odpowiedniej kolejności wyboru zajęć: 1, 2, 3 , 4,  w zależności od zainteresowań dziecka.
Lista zakwalifikowanych uczestników na poszczególne rodzaje zajęć zostanie wywieszona w dniu 14 marca 2018 r. w szkole na parterze, na gazetce „Informacje dla rodziców’” oraz na gazetce przedszkolnej.

Do pobrania:
Deklaracja
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie