Wywiadówki śródokresowe

W dniu 25 kwietnia odbędą się wywiadówki śródokresowe.

O godz. 16.30 na spotkania z wychowawcą zapraszamy rodziców uczniów klas 1, 2a, 2b, 2d, 3b.

O godz. 17.00 odbędzie się prelekcja dla rodziców „Mądra kara”, na którą zapraszamy wszystkich rodziców. Po niej odbędą się spotkania z wychowawcami pozostałych klas.