Plan lekcji

Na stronie i w dzienniku elektronicznym można zapoznać się z nowym planem lekcji. Pierwsza lekcja zaczyna się po szóstej bo tak zaczyna pracę nasze przedszkole. Szkoła zaczyna jak zwykle od 8.00 czyli od 3 lekcji na planie.

Wyjazd do teatru

12 lutego 2016 roku klasy drugie pojechały do Teatru Lalek Banialuka w Bielsku Białej. Zobaczyły spektakl „Księga dżungli”. To bardzo mądre przedstawienie,  z przesłaniem  dla nas wszystkich. Bogate w  ciekawą oraz intrygującą scenografię, piękną ilustracyjną muzykę, która wywoływała w widzach chwile grozy.

Po raz kolejny przekonaliśmy się, że Teatr Lalek Banialuka to wysoka jakość przedstawień i szacunek dla najmłodszych widzów.

Prośba o 1% podatku

pobraneZwracamy się
do Państwa z prośbą   o przekazanie             na nasze placówki
1% podatku dochodowego             za 2015 rok.

Dotychczasowe Państwa wpłaty przeznaczaliśmy
na unowocześnianie naszej bazy dydaktycznej.  Chcemy zakupić nowe sprzęty z zakresu technologii informacyjnej, które będą  wykorzystywane przez uczniów  i nauczycieli.

1% podatku można przekazać wpisując w druk PIT:

OPP – Stowarzyszenie „OMNIBUS”

KRS 0000237488

Cel szczegółowy 1%: ZSP w Piasku

Wszystkim Darczyńcom bardzo dziękujemy!