Wszystkie wpisy, których autorem jest Jolanta Rudka

Rekrutacja do przedszkola 2017/2018

Szanowni Rodzice!

W związku z licznymi zapytaniami w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 informuję, iż zgodnie z Art. 204 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe brzmią:

Art. 204. 1. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do:

1)  publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych                             w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych – określa do dnia 15 kwietnia 2017 r. organ prowadzący odpowiednio publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego lub publiczną szkołę podstawową;

2. Na rok szkolny 2017/2018 organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego       lub publiczną szkołę podstawową do dnia 15 kwietnia 2017 r. podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę              w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania                     za poszczególne kryteria, zgodnie z art. 131 ust. 4–6 i art. 133 ust. 3 i 4 ustawy – Prawo oświatowe.

Organem prowadzącym dla placówek wchodzących w skład ZSP       w Piasku jest gmina Pszczyna. Informacje na temat rekrutacji zamieszczane będą na bieżąco na stronie internetowej ZSP                   w zakładce: Rekrutacja – przedszkole oraz na  tablicy ogłoszeń            w budynku przedszkola i szkoły.
                                                             Jolanta Rudka

Ferie zimowe

Rozpoczynają się ferie zimowe. Wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy wspaniałego wypoczynku!

Pamiętajmy o bezpieczeństwie w czasie wypoczynku.
Bezpieczne ferie 2017Rady dla wypoczywających
na stronie Kuratorium Oświaty
w Katowicach klik,
informacje dotyczące bezpiecznych ferii ze strony Policji Śląskiej  klik,
Pismo Wojewody Śląskiego (6293294_4479663)

 

 

 

Oferty:
Ferie w Pszczyńskim Centrum Kultury – klik
F
erie w skansenie – Zagrodzie wsi pszczyńskiej – klik
P
OSiR – klik
M
ORiS - klik

Spotkania z rodzicami

Zapraszamy na spotkania z rodzicami w środę 23 listopada 2016 r.

kl. 1 – Odwołana
kl. 2a, 16.30, s. 2
kl. 2b, 17.00, s. 9
kl. 2c, 18.00, s. 9
kl. 2d, 16.30, s. 3
kl. 3a, 16.45, s. 1
kl. 3b, 18.00, s. 1
kl. 3c, 17.45, s. 2
kl. 4a, 17.00, s. 11
kl. 4b, 17.00, s. 8
kl. 5a, 17.00, s. 7
kl. 5b, 17.30, s. 4
kl. 6a, 17.45, s. 6
kl. 6b, 17.45, s. 5

Budowa Przedszkola

Drodzy Uczniowie, Rodzice!

W związku z rozpoczynaniem się prac przy budowie przedszkola
i zachowaniem bezpieczeństwa na terenie ZSP w Piasku, od środy 23 listopada do odwołania, odgrodzony będzie teren budowy,
tj. od strony wschodniej – wzdłuż budynku szkoły (od rogu zaplecza kuchennego do granicy posesji ZSP ze Wspólnotą Mieszkaniową) oraz od strony sali gimnastycznej i salki korekcyjnej do granicy ZSP na styku z drogą dojazdową przy Kaniówce. Wejście na teren ZSP zostanie przeniesione obok granicy ze Zborem W. Ch.
Wejścia do szkoły od strony wschodniej będą nieczynne.
Plac zabaw do odwołania jest nieczynny.
Wszystkich obowiązuje bezwzględny zakaz wstępu na teren budowy!

                                                                                          Jolanta Rudka
                                                                                 Dyrektor ZSP w Piasku