Prośba o 1% podatku

pobraneZwracamy się
do Państwa z prośbą   o przekazanie             na nasze placówki
1% podatku dochodowego             za 2015 rok.

Dotychczasowe Państwa wpłaty przeznaczaliśmy
na unowocześnianie naszej bazy dydaktycznej.  Chcemy zakupić nowe sprzęty z zakresu technologii informacyjnej, które będą  wykorzystywane przez uczniów  i nauczycieli.

1% podatku można przekazać wpisując w druk PIT:

OPP – Stowarzyszenie „OMNIBUS”

KRS 0000237488

Cel szczegółowy 1%: ZSP w Piasku

Wszystkim Darczyńcom bardzo dziękujemy!