Kolaż babeczka

Kolaż z makulatury to przykład niesłychanie interesującej techniki plastycznej – kolażu. Polega ona na tworzeniu kompozycji z różnego rodzaju materiałów tj. różne rodzaje papieru, tkaniny itp., naklejanych na papier lub płótno. Kompozycję uzupełniają zwykle elementy domalowywane farbami lub dorysowywane.

Osiągnięcia w zakresie działalności ekspresji twórczej.  Uczeń wydziera i przylepia wykorzystując gazetę, papier kolorowy, makulaturę.
Osiągnięcia w zakresie percepcji wizualnej, obserwacji i doświadczeń. Uczeń wyróżnia w impresjach plastycznych barwę i fakturę.

Za najbardziej kreatywną w maju uznaje się pracę plastyczną Karoliny i Solomia z kl. IV in. Dzieło malarskie zostało wybrane przez jury nauczycieli. Zachęcam do lajkowania zdjęcia. Na stronie Fb KPP w celu popularyzacji twórczości plastycznej uczniów naszej szkoły.

zagospodarowana przestrzeń podwórka szkolnego

W minnionym tygodniu udało się nam zagospodarować wybrukowaną przestrzeń pomiędzy szkołą a przedszkolem. Pomysł stworzenia w tym miejscu strefy zielonej przyjaznej uczniom powstał w trakcie uczestnictwa naszej szkoły w programie Szkoła z Klasą.

Niestety okres pandemii znacznie przedłużył nam czas realizacji założonego cel, ale w końcu się udało! Pieniądze na zakup potrzebnych materiałów uzyskaliśmy z przeprowadzonego w zeszłym roku kiermaszu słodkości. Uczniowie, nie tylko zebrali pieniądze, ale także aktywnie uczestniczyli w tworzeniu strefy m. in. sadzili kwiatki i przygotowywali podłoże pod rośliny.

Dziękujemy serdecznie wszystkim uczniom, nauczycielom, paniom sprzątaczkom i Pani woźnej za zaangażowanie i włożoną pracę.

Bardzo dziękujemy również panu Krystianowi Kojzarkowi za podarowanie kwiatów.

Ogromne podziękowania kierujemy także do panów konserwatorów: Pana Henryka i Krzysztofa. Pomoc, którą otrzymaliśmy od panów jest wręcz nieoceniona. Piękne skrzynie na kwiaty z pergolami oraz ławki w naszej „strefie” to dzieło panów konserwatorów.

Miejmy nadzieję, że utworzona przestrzeń będzie na długie lata służyła uczniom.

Mariola Pastuszka i Marta Kiecok