zagospodarowana przestrzeń podwórka szkolnego

W minnionym tygodniu udało się nam zagospodarować wybrukowaną przestrzeń pomiędzy szkołą a przedszkolem. Pomysł stworzenia w tym miejscu strefy zielonej przyjaznej uczniom powstał w trakcie uczestnictwa naszej szkoły w programie Szkoła z Klasą.

Niestety okres pandemii znacznie przedłużył nam czas realizacji założonego cel, ale w końcu się udało! Pieniądze na zakup potrzebnych materiałów uzyskaliśmy z przeprowadzonego w zeszłym roku kiermaszu słodkości. Uczniowie, nie tylko zebrali pieniądze, ale także aktywnie uczestniczyli w tworzeniu strefy m. in. sadzili kwiatki i przygotowywali podłoże pod rośliny.

Dziękujemy serdecznie wszystkim uczniom, nauczycielom, paniom sprzątaczkom i Pani woźnej za zaangażowanie i włożoną pracę.

Bardzo dziękujemy również panu Krystianowi Kojzarkowi za podarowanie kwiatów.

Ogromne podziękowania kierujemy także do panów konserwatorów: Pana Henryka i Krzysztofa. Pomoc, którą otrzymaliśmy od panów jest wręcz nieoceniona. Piękne skrzynie na kwiaty z pergolami oraz ławki w naszej „strefie” to dzieło panów konserwatorów.

Miejmy nadzieję, że utworzona przestrzeń będzie na długie lata służyła uczniom.

Mariola Pastuszka i Marta Kiecok