DzIEŃ ZIEMI

22 kwietnia swoje święto obchodziła nasza planeta Ziemia.

W szkole zorganizowano 2 konkursy.

Pierwszy pt.: „Przyroda i Klimat”, w którym należało przygotować pracę z hasłami poruszającymi tematy związane z wodą, przyrodą i klimatem. W kategorii klas 1 – 3 miejsca zajęli: I Izabella i Paulina Gruchlik, II Jagoda Krakowska, III Julia Ryt. Natomiast w kategorii klas 4 – 8 wyróżnienia otrzymali: Martyna Gajko, Marta Gibas, Marta Kopijasz, Błażej Operchalski.

Drugi konkurs pt.: “100 LAT BEZ LUDZI” miał na celu ukazać propozycje uczniów na to, jak wyglądałaby Ziemia po 100 latach bez ludzi. Prace uczniów były bardzo ciekawe, a wyniki konkursu przedstawiają się następująco: I miejsce – Natalia Janz oraz Wiktoria Sobecka II miejsce – Jagoda Krakowska oraz Judyta Pastuszka III miejsce – Oliwia Tomala wyróżnienia otrzymali: Wojciech Adam, Julia Dziurosz, Natalia Płudowska, Oliwia Czmajduch oraz Kamila Wybrańczyk.

W ramach święta Ziemi klasa 8b posadziła na terenie szkoły drzewo przekazane przez Burmistrza Pszczyny Dariusza Skrobola, niektóre z klas brały udział w zbiórce odpadów wokół szkoły oraz poruszano tematy święta na lekcjach przyrody, biologii, geografii i godzinach z wychowawcą.

Akcja Żonkile

Nasza szkoła kolejny raz włączyła się w ogólnopolską Akcję Żonkile, zorganizowaną w celu upamiętnienia 79. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. W tym roku uczniowie naszej szkoły wykonali żonkile oraz wysłuchali, specjalnie na te cel przygotowanych przez Muzeum POLIN, opowiadań.

Opowiadanie „Strasznie strasznie” Pawła Beręsewicza, adresowane dla klas 1-3, w przystępny sposób zapoznaje młodego odbiorce z trudną tematyką. Uczniowie kl. 2a wraz wychowawczynią p. Beatą Skrzypiec zrealizowali zajęcia tematyczne, o czym szerzej tutaj. Opowiadanie „Prawdziwi przyjaciele” , Marcina Szczygielskiego stanowiło wstęp do zajęć w klasach 5-8.

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNO- JĘZYKOWY

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNO –JĘZYKOWY – Polish and English Idioms and Proverbs (polskie i angielskie idiomy i przysłowia)
Celem konkursu jest nauka poprzez zabawę i kreatywność.
PRZYSŁOWIE -krótkie zdanie zaczerpnięte ze źródeł literackich lub ludowych i utrwalone w tradycji ustnej, wyrażające jakąś myśl ogólną: wskazówkę, przestrogę.
IDIOM -wyraz, wyrażenie, zwrot właściwe danemu językowi. Wyrażenie językowe, który ma znaczenie swoiste i jest ono inne od znaczenia, które przyjmie w przypadku rozdzielenia go na czynniki pierwsze tzn. każdy składnik będzie oznaczał co innego niż wszystkie razem.
REGULAMIN KONKURSU:
1. Konkurs jest adresowany do uczniów klas IV – VIII.
2. Zadaniem uczestnika konkursu jest znalezienie interesującego idiomu lub przysłowia w języku polskim, znalezienie jego odpowiednika w języku angielskim oraz zilustrowanie go.
3. Pracę należy wykonać na kartce formatu A3 dowolną techniką.
4. W ilustrację należy wpisać przedstawiony idiom lub przysłowie w języku angielskim oraz polskim.
5. Ilustracja musi być wykonana samodzielnie przez ucznia. Każdy uczestnik może zgłosić 1 pracę.
6. Praca musi być podpisana na odwrocie: imię, nazwisko, klasa
7. Pracę należy dostarczyć do p. Jaroszek lub p. Kudeli w terminie do 13 maja 2022 r.
7. Ocenie podlegać będą: pomysłowość, walory artystyczne,
Samodzielność i poprawność językowa.
8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 20 maja
9. Najciekawsze prace zostaną wysłane na Międzyszkolny Konkurs Językowo-plastyczny do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Ćwiklicach
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.
Katarzyna Jaroszek oraz Barbara Kudela.

Rekrutacja do szkóŁ ponadpodstawowych

Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 będzie przeprowadzone w terminach określonych w załączniku nr 1
do zarządzenia Ślaskiego Kuratora Oświaty:

Terminy przeprowadzania rekrutacji

Wykaz szkół ponadpodstawowych województwa śląskiego

Wykaz konkursów i zawodów, które mogą być wymienione
na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i uwzględnione
w postępowaniu rekrutacyjnym

KWIECIEŃ MIESIĄCEM ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU.

W związku z trwającym miesiącem świadomości autyzmu chciałybyśmy wszystkich zaprosić do obejrzenia teatrzyku Kamishibai przygotowanego przez SP3 w Puławach lub przeczytania książki pt: „Kim jest Ryś?” Opowieść o chłopcu z Zespołem Aspergera.

Dołączony materiał możecie wykorzystać do poruszenia kwestii związanych z autyzmem na lekcjach wychowawczych w swoich klasach.

Tekst przygotowały:
Anna Homa
Marta Kiecok

Motyl praca plastyczna

Motyl praca plastyczna techniką dekalkomanii.

Praca plastyczna motyl absolutnie zachwyca. Łączy w sobie to, co uczniowie lubią, czyli mnóstwo kolorów, zabawę i odrobinę tajemnicy, a potem także  spektakularny efekt.
Dekalkomania to prosta i atrakcyjna graficzna technika plastyczna, która polega na rozciskaniu farby pomiędzy dwiema warstwami materiału (papieru). 
Gęste farby połączą się i skleją papier, kolory nałożą się na siebie w wielu miejscach.
Pooglądajcie motyle w naturze lub w albumach, porozmawiajcie o ich budowie (głowa, tułów, odwłok, skrzydła) oraz kolorach i wzorach na skrzydłach.

Cel zajęć. Wspieranie wielokierunkowej aktywności ucznia przez organizowanie sytuacji edukacyjnych umożliwiających eksperymentowanie i nabywanie doświadczeń oraz poznawanie polisensoryczne, stymulujacych jego rozwój we wszystkich obszarach.  

Za najbardziej kreatywną w kwietniu uznaje się pracę plastyczną Zosi i Aliny z kl. IV in. Dzieło malarskie zostało wybrane przez jury nauczycieli. Zachęcam do lajkowania zdjęcia. Na stronie Fb KPP w celu popularyzacji twórczości plastycznej uczniów naszej szkoły.