E – uzależnienia

Dnia 11 maja gościliśmy w naszej szkole specjalistów Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pszczynie. Panie przeprowadziły dla wszystkich chętnych rodziców szkolenie „Czy to już uzależnienie?” Dotyczyło ono zarówno profilaktyki zachowań związanych z nadużywaniem telefonów i komputerów przez dzieci jak również symptomów, po których to uzależnienie możemy rozpoznać.

W przypadku konieczności zwrócenia się o pomoc w przypadku uzależnień behawioralnych podano następujące ośrodki w najbliższej okolicy:

Śląska Fundacja Błękitny Krzyż – Ośrodek Psychoprofilaktyki w Pszczynie
tel.: 32 210 42 92 lub 510 185 065
ul. Paderewskiego 3
43-200 Pszczyna

Poradnia leczenia odwykowego ,,Hipokrates” ul.Zdrojowa 65
43-200 Pszczyna
woj. śląskie
tel.: +48322103031, 322103880