Archiwa tagu: dla rodziców

Kończą się wakacje…

Kończą się wakacje, w przedszkolu i szkole poświęcono ten czas na drobne remonty. Teraz obie placówki, podobnie jak uczniowie i ich rodzice, przygotowują się do nowego roku szkolnego.

Rozpoczęcie nowego roku odbędzie się w środę 1 września, w sali gimnastycznej szkoły o godzinie 9.00. Pierwszoklasistów zapraszamy z rodzicami i nieodłącznymi tytami. Wcześniej o godz. 8.00 zainaugurowany zostanie nowy rok mszą św. w naszym kościele. Rodzice uczniów klas pierwszych z wychowawcami spotkają się po akademii. Natomiast zebranie rodziców dzieci przyjętych do przedszkola odbędzie się w sali gimnastycznej o godz. 18.00. także 1 września. Przedszkole czynne będzie od 1 września od godz. 6.00 do 16.30, natomiast świetlica szkolna od 7.00 do 16.00.

Rodzice mogą skorzystać z dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w kl. I-III szkoły podstawowej i II gimnazjum, jeśli dochód w rodzinie nie przekracza 351,00 zł netto na osobę. Wniosek o dofinansowanie składa się do dyrektora szkoły. Termin składania wniosków został ustalony Zarządzeniem Burmistrza Pszczyny do dnia 17.09.2010 r.

O stypendium szkolne na rok szk. 2010/2011 mogą się ubiegać rodzice uczniów/słuchaczy/wychowanków, którzy zamieszkują na terenie Gminy Pszczyna. Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może być większa niż kwota 351 zł. Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 207 zł. Wnioski należy składać w terminie do dnia 15 września 2010 r. (kolegia do 15 października 2010r.) w siedzibie Pszczyńskiego Zarządu Edukacji, 43-200 Pszczyna, ul. Zdrojowa 4. Wnioski na stypendium można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej Pszczyńskiego Zarządu Edukacji, tam również znajdują się szczegółowe informacje dotyczące w/w pomocy materialnej.

Wyprawka wrzesień 2009

W związku z Rządowym programem pomocy uczniom w 2009r. - „Wyprawka szkolna” informujemy, że istnieje możliwość ubiegania się o w/w pomoc. Dofinansowanie do podręczników obejmuje uczniów klas I, II, III oraz I klasy gimnazjum, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 351,00 zł. Wnioski do odebrania u pedagoga lub w sekretariacie szkoły.

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2009/2010

Rozpoczęcie roku szkolnego – 1 września 2009 r.
Zimowa przerwa świąteczna – 23 – 31 grudnia 2009 r.
Ferie zimowe – 15 – 28 lutego 2010 r.
Wiosenna przerwa świąteczna – 1 – 6 kwietnia 2010r.
Sprawdzian szóstoklasistów – 8 kwietnia 2010 r.
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 4 czerwca 2010 r.
Zakończenie roku szkolnego – 25 czerwca 2010 r.

Zebranie ogólne rodziców uczniów szkoły podstawowej – 15 września 2009 r.
Wywiadówka śródsemestralna - 5 listopada 2009 r.
Wywiadówka po I semestrze – 18 stycznia 2010 r.
Wywiadówka śródsemestralna – 14 kwietnia 2010 r.