Archiwa tagu: dla rodziców

Wyprawka wrzesień 2009

W związku z Rządowym programem pomocy uczniom w 2009r. – „Wyprawka szkolna” informujemy, że istnieje możliwość ubiegania się o w/w pomoc. Dofinansowanie do podręczników obejmuje uczniów klas I, II, III oraz I klasy gimnazjum, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 351,00 zł. Wnioski do odebrania u pedagoga lub w sekretariacie szkoły.

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2009/2010

Rozpoczęcie roku szkolnego – 1 września 2009 r.
Zimowa przerwa świąteczna – 23 – 31 grudnia 2009 r.
Ferie zimowe – 15 – 28 lutego 2010 r.
Wiosenna przerwa świąteczna – 1 – 6 kwietnia 2010r.
Sprawdzian szóstoklasistów – 8 kwietnia 2010 r.
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 4 czerwca 2010 r.
Zakończenie roku szkolnego – 25 czerwca 2010 r.

Zebranie ogólne rodziców uczniów szkoły podstawowej – 15 września 2009 r.
Wywiadówka śródsemestralna – 5 listopada 2009 r.
Wywiadówka po I semestrze – 18 stycznia 2010 r.
Wywiadówka śródsemestralna – 14 kwietnia 2010 r.

Wyprawka szkolna i przedszkolna 2008

Rodzice uczniów, gdzie dochody na osobę nie przekraczają 351,00, mogą się starać o dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci. Program dotyczy uczniów rozpoczynających roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne oraz rozpoczynających nakukę w klasach I-III szkoły podstawowej.

Zwrot poniesionych kosztów zakupu podręczników będzie realizowany na podstwie przedłożonego przez rodzica dowodu zakupu podręczników do wysokości ustalonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Wnioski można pobrać w sekretariacie szkoły.

Organizacja roku szkolnego 2007/2008

Zimowa przerwa świąteczna 22-31.12.2007

Ferie zimowe 10-26.01.2008

Wiosenna przerwa świąteczna 20-25.03.2008

Zakończenie roku szkolnego 20.06.2008

Dni ustawowo wolne od nauki 02.05.2008, 23.05.2008

Terminy zebrań z rodzicami:

  1. 13.09.2007 -zebranie ogólne
  2. 14.11.2007 -wywiadówka
  3. 29.01.2008 -wywiadówka po I semestrze
  4. 24.04.2008 -wywiadówka

Konferencje klasyfikacyjne:

  1. 11.01.2008 po I semestrze
  2. 13.06.2008 po II semestrze

Podziekowania dla wszystkich, którzy przyczynili się do zorganizowania balu karnawałowego

Rada Rodziców działająca przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Piasku bardzo gorąco dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania balu karnawałowego. Dzięki zaangażowaniu wielu rodziców po raz kolejny bawiliśmy się wspaniale na „szkolnej zabawie w Piasku”. Czytaj dalej Podziekowania dla wszystkich, którzy przyczynili się do zorganizowania balu karnawałowego