Archiwa tagu: dla rodziców

Wyprawka szkolna i przedszkolna 2008

Rodzice uczniów, gdzie dochody na osobę nie przekraczają 351,00, mogą się starać o dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci. Program dotyczy uczniów rozpoczynających roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne oraz rozpoczynających nakukę w klasach I-III szkoły podstawowej.

Zwrot poniesionych kosztów zakupu podręczników będzie realizowany na podstwie przedłożonego przez rodzica dowodu zakupu podręczników do wysokości ustalonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Wnioski można pobrać w sekretariacie szkoły.

Organizacja roku szkolnego 2007/2008

Zimowa przerwa świąteczna 22-31.12.2007

Ferie zimowe 10-26.01.2008

Wiosenna przerwa świąteczna 20-25.03.2008

Zakończenie roku szkolnego 20.06.2008

Dni ustawowo wolne od nauki 02.05.2008, 23.05.2008

Terminy zebrań z rodzicami:

  1. 13.09.2007 -zebranie ogólne
  2. 14.11.2007 -wywiadówka
  3. 29.01.2008 -wywiadówka po I semestrze
  4. 24.04.2008 -wywiadówka

Konferencje klasyfikacyjne:

  1. 11.01.2008 po I semestrze
  2. 13.06.2008 po II semestrze