PODSUMOWANIE ZBIÓRKI DARÓW NA SRI LANKĘ

Zbiórka darów dla kleryków ze Sri Lanki zakończyła się w piątek,
tj.04.11.2022r. Udało się zebrać wiele artykułów spożywczych, higienicznych i środków czystości. Dary zostały przekazane do parafii w Piasku.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w zbiórkę.