Wirusoochrona

Jesienią jesteśmy bardziej narażeni na przeziębienie i grypę, a nasza odporność maleje. W związku z tym wychowankowie naszej świetlicy podczas zajęć zajęli się tematem „Wirusoochrony”. Spośród kilku przedstawionych rzeczy wskazali te, które pomagają w walce z wirusami. Opowiadali też, w jaki sposób należy zachowywać codzienną higienę i jakie produkty spożywać, by wzmocnić swoją odporność i uniknąć chorób. Na koniec uporządkowali swoją wiedzę rozwiązując tematyczną krzyżówkę.

Wizyta Świętego Mikołaja na Kresach 2022

Dyrektor Delegatury w Bielsku-Białej Kuratorium Oświaty
w Katowicach serdecznie zaprasza szkoły do zaangażowania się
w organizowaną przez Towarzystwo  Patriotyczne ”Kresy”
w Częstochowie akcję: „Wizyta Świętego Mikołaja na Kresach”.

W akcji chodzi o to, aby cała klasa przygotowała gotową paczkę (reklamówkę), która zostanie przekazana konkretnemu polskiemu dziecku mieszkającemu na Ukrainie, w obwodzie lwowskim. Paczka powinna zawierać: zeszyt, kredki, plastelinę, mazaki,
długopis, ołówek, czekoladę, cukierki, baton, ciastka, itp,. Można również dołączyć życzenia i pozdrowienia.

Nasza szkoła przyłącza się do akcji.
Paczki będzie można przekazywać p. Marcie Kiecok, p. Monice Kubickiej lub p. Annie Homa do dnia 25.11.2022r.
Następnie zostaną one przekazane koordynatorowi z ramienia Delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej jest Pani Natalii Rykowskiej.

Materiały dotyczące akcji są również dostępne na stronie:  http://tpkresy.pl/