Wszystkie wpisy, których autorem jest Anna Homa

„NIE ZMARNUJ SWOJEGO ŻYCIA”.

„Współczesna młodzież jest pogubiona… Jeśli nie mają właściwych autorytetów i zasad moralnych, jeśli nie znają swojej wartości i nie dostrzegają swoich silnych stron, mogą zmarnować swój potencjał, talent. Pod wpływem złego towarzystwa, buntu młodzi są skłonni sięgać po używki takie jak papierosy, alkohol, narkotyki, „dopalacze”…to może ich nieodwracalnie zniszczyć.
My im mówimy:
Nie Zmarnuj Swojego Życia!
Nie zmarnuj czasu, talentów, relacji.
Żyj wartościami. Bądź sobą. Rozwijaj się.
Myśl o przyszłości. Bądź kreatywny. Ryzykuj”.

(wypowiedź członków zespołu RYMcerze; https://ezw.edu.pl/nie-zmarnuj-zycia-2018/)

Z inicjatywy pedagogów specjalnych Anny Homa i Moniki Kubickiej oraz za zgodą Pani dyrektor Karoliny Zioło, a także akceptacji Rady Rodziców w dniu 8 grudnia 2023r. zostanie w naszej szkole zrealizowany projekt profilaktyczny „Nie Zmarnuj Swojego Życia”. Wydarzenie to nie mogłoby się odbyć bez wsparcia finansowego Urzędu Miejskiego w Pszczynie z środków pochodzących z „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Behawioralnych i Narkomanii na rok 2023”, nad którym patronat sprawuje Ministerstwo Sprawiedliwości i były Rzecznik Praw Dziecka – Marek Michalak.
Projekt skierowany jest do uczniów klas 7 i 8 naszej szkoły.
Poprowadzą go znani artyści hip-hopowi, tworzący skład RYMcerze, czyli Bęsiu i DJ Yonas. Są oni twórcami ogólnopolskiej kampanii przeciwdziałania uzależnieniom i przyczynom przestępczości „Nie Zmarnuj Swojego Życia”.

KWESTUJEMY NA RZECZ HOSPICJUM ŚW. OJCA PIO W PSZCZYNIE

1 listopada, w Uroczystość Wszystkich Świętych, już po raz szósty wzięliśmy udział w kweście na rzecz Hospicjum św. O. Pio w Pszczynie, która odbyła się na cmentarzu komunalnym w Piasku. Wraz z wolontariuszami Hospicjum, nasze uczennice z klasy 7a: Zuzanna Skapczyk, Alina Żaloudik, Emilia Wybrańczyk oraz uczennice z klasy 7b: Zofia Kudzia, Marta Kozdraś, Anna Pecyna, Iga Szczęch i Blanka Gołębiewska z zaangażowaniem kwestowały od godz. 9.00 do 17.00 poświęcając swój czas na ten szczytny cel.


EUROPEJSKI TYDZIEŃ ŚWIADOMOŚCI DYSLEKsJI

W dniach 2-6 października obchodzimy Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji.
Dysleksja to zaburzenie neurorozwojowe o podłożu językowym. Jest zazwyczaj powiązana z deficytem fonologicznym. Towarzyszą jej różne problemy językowe i komunikacyjne. Najczęściej stosuje się termin „dysleksja rozwojowa” dla określenia syndromu specyficznych trudności w uczeniu się czytania i pisania. Wyróżnia się:
 – DYSLEKSJĘ – specyficzne trudności w czytaniu;
 – DYSORTOGRAFIĘ – specyficzne trudności z opanowaniem poprawnej pisowni (w tym błędy ortograficzne);
  – DYSGRAFIĘ – niski poziom graficzny pisma.
Przyczyną są zaburzenia funkcji percepcyjno- motorycznych (spostrzegania wzrokowego, słuchowego, motoryki) i ich współdziałania (integracji percepcyjno- motorycznej), funkcji językowych, pamięci (wzrokowej, słuchowej, ruchowej), lateralizacji, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni.
Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu ujawniają się dopiero w szkole, podczas gdy już w okresie przedszkolnym można zauważyć objawy, które cechują tzw. dzieci ryzyka dysleksji i są to:
 – opóźniony rozwój mowy;
– mała sprawność i koordynacja ruchów podczas zabaw ruchowych, samoobsługi, rysowania i pisania (brzydkie pismo);
  – wadliwa wymowa, trudności z wypowiadaniem złożonych słów, błędy gramatyczne;
  – trudności z różnicowaniem głosek podobnych oraz z wydzieleniem sylab, głosek ze słów i ich syntezą;
 – trudności z wykonywaniem układanek i odtwarzaniem wzorów graficznych;
– oburęczność;
– mylenie prawej i lewej ręki;
 – trudności w czytaniu pomimo dobrej inteligencji oraz braku zaniedbania środowiskowego i dydaktycznego;
 – trudności z opanowaniem poprawnej pisowni: pismo zwierciadlane, mylenie liter podobnych pod względem kształtu (p-b-d-g), liter odpowiadających głoskom zbliżonym fonetycznie, opuszczanie liter, błędy ortograficzne pomimo znajomości zasad ortografii.

„Dysleksja to dar, a nie problem. Owszem, w szkole możesz mieć kłopoty, ale jeśli nauczysz się z nimi pracować, możesz osiągnąć naprawdę dużo!”- Ron Davis.
Wśród znanych dyslektyków znajdziesz:

 • Leonardo da Vinci
 • Pablo Picasso
 • Vincent van Gogh
 • Winston Churchill
 • Adam Mickiewicz
 • Walt Disney
 • Cher
 • Aleksander Bell
 • Marilyn Monroe
 • Mozart
 • Tom Cruise
 • Hans
 • John F. Kennedy
 • John Lennon
 • Nelson Rockefeller
 • Salma Hayek
 • Henry Ford
 • Charles Darwin
 • Isaac Newton
 • Charles Dickens
 • Steven Speilberg
 • Ludwig van Beethoven
 • Mark Twain
 • Agatha Christie
 • Fred Astaire
 • Quentin Tarantino
 • George Washington
 • Lewis Caroll
 • Keanu Reeves
 • Ernest Hemingway
 • Kurt Cobain
 • Thomas Edison
 • Sylvester Stallone
 • Bill Gates
 • Michał Anioł
 • Andy Warhol
 • Fred Astaire
 • Enrico Caruso
 • Jules Verne
 • Edgar A. Poe
 • Keira Knightley
 • Benjamin Franklin
 • George Bush
 • Orlando Bloom
 • Dustin Hofman
 • Anthony Hopkins
 • Robbie Williams
 • Eddie Izzard

W dniach 5-10 października będzie można wykonać BEZPŁATNIE test na dysleksję po wcześniejszym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego: https://zday.pl/ogolnopolski-test-dysleksji-2023/ . Test ten został stworzony z myślą o uczniach klas 4-8 szkoły podstawowej i mogą wykonać go rodzice lub samodzielnie uczniowie klas VII-VIII.
Należy pamiętać o tym, że uzyskanie wysokiego wyniku testu NIE JEST DIAGNOZĄ, a jedynie sygnałem, że warto udać się do poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Zainteresowanych rodziców odsyłamy do zapoznania się z artykułem Marty Bogdanowicz „Dzień powszedni dyslektycznego dziecka” oraz Tydzień z ruchem – pomysły na wspieranie rozwoju dziecka każdego dnia

Pedagodzy specjalni:
Monika Kubicka i Anna Homa

UROCZYSTA GALA WOLONTARIUSZY

W dniu 20.06.2023r. członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu uczestniczyli w Gali Wolontariuszy, która odbyła się w auli Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Podczas gali podsumowano wyniki i rozdano nagrody w IV edycji gry na temat wolontariatu: „Polichrom – zagraj w wolontariat”. W grze tej zdobyliśmy 323 punkty zajmując tym samym 12 miejsce na 28 drużyn biorących udział w grze. Nasi wolontariusze otrzymali symboliczne upominki oraz certyfikat uczestnictwa. Moc wrażeń i pozytywnej energii wzmocnione kawałkiem tortu towarzyszyła: Błażejowi Operchalskiemu, Nikodemowi Mańce i Grzegorzowi Białoń, którzy mieli okazję uczestniczyć w uroczystej gali.

Dziękujemy wszystkim członkom Szkolnego Koła Wolontariatu za udział i zaangażowanie w grę.

Opiekunki Szkolnego Koła Wolontariatu:
Marta Kiecok i Anna Homa

WIZYTA SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PSZCZYNIE

W dniach 30 maja 2023r. i 13 czerwca 2023r. członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu udali się do Ośrodka Pomocy Społecznej by wspierać w nauce podopiecznych Ośrodka – pomagają w odrabianiu zadań domowych, organizują gry i zabawy.

Serdecznie dziękujemy za udział w w/w wizytach:
Korneli Wyroba, Poli Zaworskiej, Hannie Komander, Justynie Olejarczyk i Wiktorii Zorembskiej.

CZŁONKOWIE SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU WSPIERAJĄ KULEJĄCE ANIOŁY Z PIASKU

W dniu 27 maja 2023r. na terenie siedziby Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną („Kulejące Anioły”) odbył się Piknik Profilaktyczno-Integracyjny „TACY SAMI-INNI”.
Na pikniku tym pojawili się Członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu, aby wesprzeć inicjatywę. Wolontariusze bardzo chętnie pomagali podczas pikniku: w przygotowaniu dekoracji-balonów, przy obsłudze stoiska, na którym malowano twarze. Po zakończeniu imprezy pomagali w czynnościach porządkowych. Zabawy było mnóstwo. Nasi wolontariusze po raz kolejny pokazali, że pomagając i poświęcając czas dla innych można zyskać wiele dla siebie.

Za poświęcony czas i pomoc serdecznie dziękujemy:
Sandrze Skapczyk, Patrycji Kubicy, Julii Pisarek, Wiktorii Zorembskiej, Justynie Olejarczyk, Nadii Adamik, Monice Brzęczek, Marcie Cofale, Julii Dziurosz, Hannie Komander, Oliwii Ostolskiej i Weronice Szeląg.