UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

Zapraszamy serdecznie uczniów na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w dniu 01.09.2022r., tj. w czwartek do szkolnej sali gimnastycznej:

Uczniowie klas 4-8 o godz. 8.00,
Uczniowie klas 2-3 o godz.10.30,
Pierwszoklasiści o godz.10.30.
Uczniów w tym dniu obowiązuje strój galowy (biało-granatowy lub
biało-czarny).

Pierwszoklasistów zapraszamy z rodzicami i tradycyjną tytą.
Po uroczystości odbędzie się spotkanie rodziców klas 1
z wychowawcami.

O godz.9.30 w kościele parafialnym odbędzie się Msza Święta inaugurująca nowy rok szkolny.

Podręczniki i ćwiczenia na rok szkolny 2022-2023

Dyrektor ZSP w Piasku, informuje, że podręczniki i ćwiczenia dla uczniów z klas 1-8 zostały zakupione z dotacji podręcznikowej. Podręczniki zostaną wypożyczne uczniom na cały rok szkolny przez bibliotekę szkolną, natomiast zeszyty ćwiczeń otrzymają uczniowie na własność.

O materiałach do nauki dodatkowego przedmiotu religia poinformują rodziców i uczniów początkiem września nauczyciele religii.