Podręczniki i ćwiczenia na rok szkolny 2022-2023

Dyrektor ZSP w Piasku, informuje, że podręczniki i ćwiczenia dla uczniów z klas 1-8 zostały zakupione z dotacji podręcznikowej. Podręczniki zostaną wypożyczne uczniom na cały rok szkolny przez bibliotekę szkolną, natomiast zeszyty ćwiczeń otrzymają uczniowie na własność.

O materiałach do nauki dodatkowego przedmiotu religia poinformują rodziców i uczniów początkiem września nauczyciele religii.