ZEBRANIE ORGANIZACYJNE DLA RODZICÓW DZIECI PRZEDSZKOLNYCH

Zapraszamy rodziców na spotkanie organizacyjne do naszego przedszkola 30.08. 2022 r. o godzinie 17.00 (dzieci nowoprzyjęte ).

O godzinie 17.30 zapraszamy rodziców dzieci, które już do naszego przedszkola uczęszczają.