Półkolonie w Naszej szkole

Półkolonie 2021

Pierwsze dwa tygodnie wakacji  były bardzo atrakcyjne dla uczniów  klas I – III.  Nasza szkoła z pomocą Pszczyńskiego Centrum Kultury zorganizowała wspaniałe półkolonie. Program był bardzo urozmaicony. Przygotowano wiele atrakcji między innymi: spotkanie z śląską gwarą  w Skansenie, warsztaty pszczelarskie, zajęcia z robotyki.  Dużym zainteresowaniem dzieci cieszyły się  podchody  śladami pszczyńskiej historii. Wiedzę  o dawnych dziejach rozwijały   w czasie spotkań w Muzeum Prasy Śląskiej i w Zagrodzie Żubrów.  Swoją energię uczestnicy półkolonii wyładowały na zajęciach  tańca współczesnego oraz  w Parku Wodnym  w Tychach, Ośrodku Sportów Wodnych w Łące i  w Parku Trampolin.  Wielką radość sprawiły dzieciom wyjazdy do Westernowego Miasteczka w Żorach i wizyta w kinie.
Życzymy udanych wakacji. 

Zajęcia taneczne w PCK

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2021/2022

Dyrektor ZSP w Piasku informuje, że podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla kl. I – VIII zostaną zakupione przez szkołę w ramach dotacji podręcznikowej.

Podręczniki zostaną wypożyczone uczniom z biblioteki szkolnej,
a zeszyty ćwiczeń przekazane we wrześniu 2021.

Podręczniki i zeszyty ćwiczeń z religii w klasach 1 – 8 są kupowane przez rodziców/prawnych opiekunów.

Klasa 1

„Poznaję Boży świat”
podręcznik i zeszyt ćwiczeń 
Elżbieta Kondrak, Krzysztof Mielnicki

Klasa 2

„Idziemy do Jezusa”
podręcznik,  zeszyt ćwiczeń 
D. Kurpiński, J. Snopek

Klasa 3

„Jezus jest z nami” ćwiczeniaJ. Czerkawski, Jerzy Snopek,
Dariusz Kurpiński

Klasa 4

„Miejsca pełne BOGActw”
podręcznik
ks. Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Bogusław Nowak

Klasa 5

„Szczęśliwi, którzy szukają prawdy”
podręcznik
ks. Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, 

Klasa 6

„Tajemnice BOGAtego życia”
podręcznik
ks.Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska

Klasa 7

„Błogosławieni, którzy szukają Jezusa”
podręcznik
ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska

Klasa 8

“Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi”
podręcznik
ks. K. Mielnicki, E.Kondrak, E.Parszewska

Wyniki egzaminu ósmoklasisty

2 lipca 2021 r.  – ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty. Uczniowie mogą  sprawdzić wyniki na koncie ZIU (wyniki.edu.pl) poprzez login i hasło indywidualne dla każdego ucznia. Loginy i hasła będą  do odebrania w sekretariacie.

Instrukcja

9 lipca 2021 r. – wydawanie zaświadczeń CKE o przystąpieniu do egzaminów i jego wynikach.
Wyniki  wydawane będą w sekretariacie naszej szkoły w godzinach: 8.00 – 14.00.