Wyniki egzaminu ósmoklasisty

2 lipca 2021 r.  – ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty. Uczniowie mogą  sprawdzić wyniki na koncie ZIU (wyniki.edu.pl) poprzez login i hasło indywidualne dla każdego ucznia. Loginy i hasła będą  do odebrania w sekretariacie.

Instrukcja

9 lipca 2021 r. – wydawanie zaświadczeń CKE o przystąpieniu do egzaminów i jego wynikach.
Wyniki  wydawane będą w sekretariacie naszej szkoły w godzinach: 8.00 – 14.00.