Konkurs plastyczny „Moja ulubiona postać z bajki”

Konkurs plastyczny

Zapraszamy do udziału w konkursie rodzinnym pod tytułem:

„MOJA ULUBIONA POSTAĆ Z BAJKI”

CELE KONKURSU:

• kształtowanie umiejętności wyrażania przeżyć

w powiązaniu z treścią znanych utworów literackich,

• wzmacnianie więzi emocjonalnych z rodziną,

• rozwijanie zainteresowań czytelniczych.

REGULAMIN KONKURSU:

• konkurs organizowany jest dla dzieci z Przedszkola Publicznego nr 17

w Piasku we wszystkich grupach wiekowych,

• technika i forma pracy dowolna ( mile widziane kukiełki i pacynki ),

• każda praca powinna posiadać metryczkę z imieniem nazwiskiem , wiekiem dziecka oraz tytułem,

• termin składania prac do 30 maja 2014 r. ( u pani Grażyny Wąsowskiej ),

• rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród początek czerwca 2014 roku