ÓSMOKLASIŚCI W pOWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W PSZCZYNIE

We wtorek 13 lutego ósmoklasiści uczestniczyli w warsztatach doradztwa zawodowego przygotowanych przez Punkt Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży działającym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pszczynie. Nasi uczniowie wykazali się kreatywnością i przedsiębiorczością podczas realizacji różnych zadań i zabaw.

Serdecznie dziękujemy pani Annie Homie za zorganizowanie wyjścia na warsztaty.