REKRUTACJA PRZEDSZKOLE 2024/2025


Kontynuowanie wychowania przedszkolnego w naszym przedszkolu:
Od 12 lutego do 29 lutego 2024r.- odbywać się będzie składanie deklaracji o kontynuowaniu w roku 2024/2025 wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające w roku szkolnym 2023/2024 do Przedszkola w Piasku.
Deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego znajdują się w przedszkolu u wychowawcy.
Deklaracje w formie pisemnej należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie od 12 lutego do 29 lutego oraz potwierdzić oddanie dokumentu w rejestrze.
Nie dopełnienie formalności w wyznaczonym terminie będzie skutkowało przystąpieniem do ponownej rekrutacji.