MALOWANIE NA KASZY PRACA PLASTYCZNA ASTRY

Jesień obdarowuje kolorami. Brązy znajdziecie w błyszczących kasztanach, pomarańcze w dojrzałych dyniach, czerwienie w liściach… Zachwycają różnobarwne kwiaty: dalie, astry i chryzantemy.

Zadaniem zajęć było: Wspieranie wielokierunkowej aktywności ucznia przez zorganizowanie sytuacji edukacyjnej umożliwiającej eksperymentowanie i nabywanie doświadczeń oraz poznawanie polisensoryczne, stymulujace jego rozwój we wszystkich obszarach.  

Poznawczy obszar rozwoju ucznia, wyrażał się poprzez rozumienie świata za pomocą impresji plastycznych.

Za najbardziej kreatywną w miesiącu listopadzie uznaje się pracę plastyczną Wiktorii kl IV in. Dzieło malarskie zostało wybrane przez głosowanie uczniów w/w klasy. Zachęcam do lajkowania zdjęcia. Na stronie Fb KPP w celu popularyzacji twórczości plastycznej uczniów naszej szkoły.