Narodowe Święto Niepodległości w 2 a

Za nami zajęcia związane ze Świętem Niepodległości. Zgłębiliśmy temat w wielu aspektach, na różnych edukacjach. Konstruowaliśmy we właściwych proporcjach polską flagę, obliczaliśmy pole powierzchni. Z białych i czerwonych kwadratów wykonaliśmy klasową dekorację. Poznaliśmy twórczość Michała Rusinka, który w sposób nowoczesny potraktował pytania z wiersza Władysława Bełzy. Nauczyliśmy się polskiego alfabetu na pamięć. Poznaliśmy życie i twórczość Fryderyka Chopina i wykonaliśmy książeczki o sławnym polskim kompozytorze. Śpiewaliśmy piosenkę starą jak świat, która łączy kilka pokoleń Polaków.

O naszych matematycznych działaniach można przeczytać na klasowym blogu.

Narodowe Święto NIEPODLEGłości

Z okazji Święta Niepodległości uczniowie klas V b i VII a brali udział w VI Wojewódzkim Konkursie Piosenki Patriotycznej i Historycznej „Nad nami Orzeł Biały”. Konkurs odbył się w Miejskim Domu Kultury w Tychach.

Uczniowie klas V b i VII a śpiewają pieśni patriotyczne
Uczniowie klas V i VII śpiewają pieśni patriotyczne