Informacje dotyczące pracy ZSP w Piasku

Szanowni Rodzice i Uczniowie,

Strajk nauczycieli jest kontynuowany w naszych placówkach, w związku z tym, nie odbywają się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w przedszkolu i szkole.  Prowadzone są tylko zajęcia opiekuńcze.

Nieobecność uczniów nie będzie miała wpływu na obliczanie frekwencji uczniów.

Od poniedziałku do środy 15-17 kwietnia uczniowie, oprócz uczniów klas ósmych, mają dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, gdyż będą odbywały się egzaminy ósmoklasisty. O dodatkowych dniach wolnych w szkole byliście Państwo informowani na wrześniowych spotkaniach z wychowawcami.

Życzymy Wam Nasi Ósmoklasiści powodzenia na egzaminach! Pamiętajcie, spotykamy się w poniedziałek o 8.30.

Od 18 do 23 kwietnia trwa przerwa świąteczna.

Bardzo  dziękujemy  Państwu za wsparcie i wyrozumiałość.

Informacje dotyczące organizacji pracy ZSP będą Państwu przekazywane na bieżąco za pośrednictwem dziennika elektronicznego i poprzez stronę internetową.

Jolanta Rudka