Szkolny Konkurs Recytatorski

4 kwietnia odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski dla uczniów klas I – III. Zwycięzcami tegorocznego konkursu zostali:

klasy I

I miejsce – Karol Paliczka

II miejsce – Jakub Żelazo

III miejsce – Wojciech Szczotka

wyróżnienia: Ewa Jaszczyk, Zofia Pudełko, Nadia Witek

klasy II – III

I miejsce – Alina Żaloudik

II miejsce – Marta Kopijasz

III miejsce – Zuzanna Skapczyk

wyróżnienia: Emilia Wybrańczyk, Iga Szczęch, Filip Szweda

Pani Marioli Jaworskiej, pani Ewie Wala, pani Barbarze Bułhak i Natalii Jabcoń dziękujemy bardzo za pracę w komisji konkursowej, natomiast Radzie Rodziców oraz  państwu Irenie i Grzegorzowi Nowak za ufundowanie nagród dla uczestników konkursu.

pizap.com15544097161071

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).

Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).

W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.

Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.

Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.

Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).

  1. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
  2. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).
  3. 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
  4. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).
  5. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
  6. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

Świąteczny konkurs już za nami

Na szkolnym korytarzu mogliśmy podziwiać pisanki, stroiki, kartki oraz różne ozdoby świąteczne, wykonane przez naszych uczniów.

BeFunky-collage (4)

Komisja przyznająca miejsca i wyróżnienia miała nie lada trudne zadanie. Uczniowskie prace były niezwykle oryginalne, pomysłowe, estetycznie wykonane, z różnych materiałów. Uczniowie wykorzystali przeróżne techniki plastyczne. Zaprezentowane dekoracje wymagały od autorów dużego wkładu pracy, zaangażowania i pomysłowości.
Prace oceniane były w dwóch kategoriach wiekowych:
W klasach I-IV
I miejsce – Alina Żaloudik kl.II a
II miejsce – Witold Kozak kl. I c,   Kamila Wybrańczyk kl. II a
III miejsce – Jagoda Wangert kl. IV c
Wyróznienia  otrzymali:
Rozalia Golla kl. I a
Eryk Budny kl. I c
Piotr Szymura kl. I c
Wiktor Kania kl. I c
Zuzanna Skapczyk kl. II a
Iga Szczęch kl. II a
Marta Kozdraś kl. II b
Hanna Komander kl. IV a
Błażej Chojecki kl. IV c
W klasach V – VIII
I miejsce Monika Dobosiewicz kl. VI a
II miejsce Marta Gibas kl. V c
III miejsce Sonia Szłapa kl. VI a
Wyróżnienia otrzymali:
Emilia Lekki kl. VI a
Oliwia Nowok kl. VI a
Bartłomiej Uliasz kl. VI b
Sara Skrobol kl. VI b, Mateusz Loranty kl. VI b

Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie, wykonane dekoracje będą sprzedawane na kiermaszu wiosennym., a dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na budowę Hospicjum św. O. Pio w Pszczynie.

Warto wykorzystać swoje talenty pomagając innym.

Kolejny wyjazd na wolontariat

            4 kwietnia w wolontariacie w „Domu Przystań” w Pszczynie, uczestniczyły uczennice klasy VII a i b  : Wiktoria Goldman, Roksana Konieczny, Natalia Korcz, Ania Mykhno oraz Iga Skaźnik.
Dziewczyny pracowały w dwóch grupach, Ania i Roksana wykonywały dekoracje świąteczne, zaś Iga, Wiktoria i Natalia spędziły czas z dziećmi na podwórku organizując dla nich różne zabawy. Cieszę się, że dołączyły do tej formy wolontariatu kolejne osoby.

BeFunky-collage (2)