Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli gminy Pszczyna

Rodzice dzieci nieprzyjętych mogą wziąć udział w REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ do przedszkoli gminy Pszczyna, w których są jeszcze wolne miejsca, logując się na stronie dla Rodzica
(jak w rekrutacji podstawowej).

Adres strony: https://uzupelniajaca-przedszkola-pszczyna.nabory.pl/

Termin rejestracji wniosków w systemie:
od 10.04.2018 r. od godz. 16:00 do 16.04.2018 r. do godz. 20:00

Informujemy, że w Przedszkolu Publicznym nr 17 w ZSP w Piasku nie ma wolnych miejsc.