Podpisywanie umów z rodzicami dzieci przedszkolnych na rok 2016/2017

Zapraszamy rodziców dzieci, które będą uczęszczały do naszego przedszkola w roku szkolnym 2016/2017 do podpisania umowy
w terminie 1 -15 czerwca 2016 r.
Umowy dla dzieci, które będą kontynuowały edukację przedszkolną w naszym przedszkolu są do odebrania u wychowawców grup, prosimy rodziców o uzupełnienie umowy i oddanie wychowawcy.
Umowy dla rodziców dzieci nowo przyjętych do przedszkola
w Piasku proszeni są o odebranie i wypełnienie umowy
w sekretariacie szkoły w godzinach 7.00 – 15.00. Prosimy o zabranie dowodów osobistych.

Nie dopełnienie tego warunku będzie traktowane jako rezygnacja rodziców z przyjęcia dziecka do przedszkola.