Prośba Rady Rodziców

Drodzy Rodzice,

Zwracamy się z prośbą o wsparcie naszych działań składką na Fundusz Rady Rodziców. Kwota składki w roku szkolnym 2013/2014 wynosi 40 zł. Możliwa jest wpłata w dwóch ratach po 20 zł na semestr. W przypadku rodzeństw prosimy o podzielenie kwoty i wpłacenie jej na rzecz każdego z dzieci.

Oczywiście ucieszy nas każda nawet najmniejsza kwota wpłacona bądź u Skarbnika Klasy bądź bezpośrednio na konto Rady Rodziców podane poniżej.

Przypominamy, że kładka jest dobrowolna.

Środki wpłacone przez Was na nasz Fundusz wspomagają działania edukacyjno – wychowawcze naszej szkoły, czynią ją miejscem bardziej przyjaznym i inspirującym dla naszych dzieci.

Z pieniędzy zebranych w minionym roku mogliśmy dofinansować zakup tablicy interaktywnej, z której korzystają teraz nasze pociechy. Ponadto miedzy innymi dzięki Waszym wpłatom jest możliwa bieżąca wymiana bądź serwisowanie sprzętu w pracowni komputerowej. Wyjazdy naszych dzieci na zawody i turnieje również są finansowane z przekazanych nam przez Was środków. Również dzięki Wam można było zorganizować dzieciakom poczęstunek podczas Zabawy Karnawałowej oraz Dnia Sportu organizowanego z okazji Dnia Dziecka.

Bardzo prosimy o wyrozumiałość dla naszej prośby. Zależy nam by wpłaty na Fundusz Rady Rodziców nie były dla Was przykrym obowiązkiem, ale przejawem współodpowiedzialności za dobro naszych dzieci  i naszej społecznej dojrzałości.

Jednocześnie przypominamy, iż na stronie szkoły w dziale Strefa Rodzica istnieje utworzona zakładka Rada Rodziców. Będziemy tu informować Was o aktualnych działaniach Rady. Jest również już dostępne sprawozdanie finansowe, dzięki któremu możecie zapoznać się z rodzajem i wielkością środków jakie w minionym roku wpłynęły na fundusz Rady Rodziców jak i z wydatkami, jakie z tegoż funduszu zostały poniesione.

Z-ca Przewodniczącej Rady Rodziców

Agnieszka Gniełka-Helios

Konto Rady Rodziców  przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 w Piasku:

Bank Spółdzielczy w Pszczynie nr 86 8448 0004 0023 8171 3000 0101