wydaniE zaświadczeń po egzaminie ósmoklasisty

W dniu 3 lipca ogłoszenie wyników w systemie ZIU od 8:30 (loginy i hasła dla zdających do odebrania w sekretariacie). Odbiór zaświadczeń i informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniom odbędzie się w tym samym dniu od godz. 13.00.