Zaproszenie na EKOWARSZTATY PLASTYCZNE Z POPP – ZMIANA TERMINU

Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej rozpoczęło w roku szkolnym 2019/2020 cykl warsztatów plastycznych skierowanych do placówek oświatowych powiatu pszczyńskiego, których głównym celem jest rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych w toku różnorodnych działań plastycznych. W tym miesiącu zapraszamy na warsztaty w naszej szkole:

Temat: „Eko doniczka w technice decoupage + sadzenie roślin filtrujących powietrze.

Termin – 02.03. 2023 r.

Czas trwania 15.30 – 17.30.

Ilość uczestników – max. 20 osób (klasy III-VIII)

Kartę zgłoszenia można pobrać w świetlicy i tam ją też oddać jako zgłoszenie.

Decyduje kolejność zgłoszeń.