Migowy dla dzieci

Interdyscyplinarny Projekt Edukacyjny

Ekspert Modułu I, Dobrosława Horbacz

Organizator: Jowita Łechtańska, MiguMig – zabawy z językiem migowym.

Zajęcia z języka migowego są dla dzieci słyszących. Dzięki temu otwierają się na świat osób niepełnosprawnych. Rozwija się ich tolerancja, empatia oraz chęć niesienia pomocy innym. Usprawniana jest motoryka mała – praca rąk i palców, koordynacja wzrokowo – ruchowa. Uczą się nowego sposobu komunikacji.

Uczestnikami zabawy z opowiadanką „Kolorowa piłeczka” są uczniowie klas 1-3. Dzieci utrwalały kolory w języku migowym. Pomoce, które zostały wykorzystane to karty pracy, czytanka i filmik. Mali odkrywcy bardzo chętnie migali i cieszyli się z nowo poznanych słów w innym języku. Utrwalenie wiadomości nastąpiło przez zabawę ruchową np. niebieski (znak) – obroty itd.

https://youtu.be/6oAyMzASSyg